Partij Sleutelstad stemt tegen geldverslindende plannen Plesmanlaan

Partij Sleutelstad heeft tijdens de afgelopen raadsvergadering tegen het bestemmingsplan Plesmanlaan gestemd. Dit raadsbesluit maakt de herinrichting van de Plesmanlaan – als onderdeel van de Leidse Ring Noord – planologisch mogelijk. Zoals bekend is Partij Sleutelstad een groot tegenstander van zowel dit tracédeel als de gehele Leidse Ring Noord. Het levert niets op, terwijl de kosten enorm zijn: 33,5 miljoen.

Fractievoorzitter Thijs Vos benadrukte tijdens zijn stemverklaring in de raad nog eens waarom Partij Sleutelstad zo’n groot tegenstander van dit project is: “Het tracédeel Plesmanlaan kost tientallen miljoenen, maar lost de bereikbaarheidsplannen niet op. De reistijdwinst is gering, voor de lokale fietsers lost het niets op en de bewoners van de Lage Mors en de Pesthuislaan zadelt het op met een slechtere leefomgeving. Kortom dit is een vergissing. Partij Sleutelstad stemt tegen dit geldverslindende project.”

Partij Sleutelstad staat niet alleen in haar verzet. Ook de wijkvereniging Lage Mors, SOS De Mors en bewoners van de Pesthuislaan fel tegen. Iets wat zij goed duidelijk maakten bij hun inspraak in de raad en tijdens een schouw die zij voor raadsleden organiseerden.