De Leidenaar beslist: Laagdrempelig referendum en volksinitiatief

Leidenaren hebben veel te weinig invloed op de belangrijke besluiten over hun stad en buurt. Slechts eenmaal in de vier jaar morgen burgers hun stem uitbrengen; daarna wordt in de achterkamers een vuistdik coalitieakkoord uit onderhandeld en gaat de politiek zijn gang. Het stadsbestuur van D66, GroenLinks en PvdA heeft keer op keer de inspraak van Leidenaren naast zich neer gelegd. Slechts een luttele 15% vindt dat er iets met zijn of haar inbreng is gedaan. De stem van veel Leidenaren weerklinkt nauwelijks in de Leidse gemeenteraad.
 
Partij Sleutelstad wil Leidenaren veel meer zeggenschap geven in de politiek en in hun buurt. Leidenaren moeten zowel aan het begin betrokken worden bij gemeentelijke plannen, als het laatste woord daarover hebben. Daarom zijn wij voorstander van invoering van directe democratie (referendum en volksinitiatief) en ruim baan voor inspraak. Dat betekent dat het makkelijk wordt om een referendum aan te vragen, dat wijkreferenda mogelijk worden en dat Leidenaren een eigen plan of alternatief in een referendum voor kunnen leggen (volksinitiatief). Via een gekozen formateur krijgen Leidenaren invloed op de vorming van het college.
 
Wij nemen uw mening altijd serieus. Met Partij Sleutelstad wordt er weer naar u geluisterd. De uitslag van een referendum nemen wij in alle gevallen over.
 
🗳️ Bindend & laagdrempelig Referendum
📝 Invoering Volksinitiatief
🗣️ Echte inspraak en participatie
💭 Aan de slag met Burgerforum en Right to Challenge
✏️ Directe invloed op de vorming van de macht via een gekozen formateur