‘Deel samenleving niet goed vertegenwoordigd’: Partij Sleutelstad vraagt aandacht voor lage opkomst verkiezingen

Partij Sleutelstad maakt zich grote zorgen over de lage opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen. Uit onderzoek blijkt dat hoger opgeleiden twee keer zo vaak naar de stembus gingen als praktisch opgeleiden. Daarmee is een deel van de samenleving niet goed vertegenwoordigd. Partij Sleutelstad wil daarom hierover in gesprek met het college en de andere partijen. Vooruitlopend hebben we het college in een set schriftelijke vragen verzocht om een analyse van de uitslag.

In heel Nederland bereikte de verkiezingsopkomst een dieptepunt: Nog maar de helft van de kiezers heeft bij de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen zijn of haar stem uitgebracht. Sinds de Tweede Wereldoorlog was de opkomst nog nooit zo laag. Ook in Leiden was de opkomst met 53,6% historisch laag.

Uit een onderzoek dat door onderzoeksbureau IPSOS in opdracht van de NOS is uitgevoerd blijkt de opkomst sterk verschilt tussen groepen. Meest schokkend is dat hogeropgeleiden tweemaal zo vaak zijn gaan stemmen als praktisch opgeleiden (64% t.o.v. 31%), maar eveneens opzienbarend is dat de opkomst onder vrouwen 13% lager was dan onder mannen. In het NRC werd onlangs nog door de politicologen Kristof Calvo en Simon Otjes gewaarschuwd dat de lage opkomst er toe kan leiden dat de verkiezingsuitslag niet de gehele bevolking reflecteert, maar “vooral van mensen die het al goed voor elkaar hebben. Wanneer bepaalde groepen afhaken, wordt het minder dringend om [hun] problemen aan te pakken.”

Naast schriftelijke vragen aan het college waarin verzocht wordt om een analyse van de opkomst, heeft Partij Sleutelstad de kwestie aangekaart in het overleg tussen de fractievoorzitters en de burgemeester. Op een later moment zal hier uitgebreider over gesproken worden. 

Partij Sleutelstad zal komende tijd ook nadrukkelijk het gesprek aangaan met niet-stemmers.

Zie ook: Fractievoorzitter Thijs Vos schoof afgelopen vrijdag aan bij Nieuws071 van Omroep Sleutelstad om een toelichting te geven.