Een open bestuurscultuur: Minderheidscollege

Met een dichtgetimmerd coalitieakkoord hebben D66, GroenLinks en PvdA de afgelopen vier jaar de deur dichtgegooid voor zowel de stad als de gemeenteraad. Coalitiepartijen vormen een gesloten blok en reduceren daarmee de raad tot een democratische stempelmachine. Raadsleden functioneren in de praktijk als bestrijders of steunpilaren van het College van B&W.
 
Partij Sleutelstad wil terug naar een open bestuurscultuur met een beknopt akkoord, wisselende meerderheden en het vaker voorleggen van scenario’s aan de raad en stad.
 
Om een open bestuurscultuur te bestendigen pleiten wij voor een minderheidscollege. Bij een minderheidscollege kunnen wethouders besluiten niet langer doordrukken maar zijn zij genoodzaakt om naar draagvlak te zoeken onder inwoners en in de raad.
 
🗳️ Minderheidscollege
💭 Open bestuurscultuur
📝 Kort en bondig coalitieakkoord

Lees ons verkiezingsprogramma.