Erfpacht in Leiden onder de loep

© BrandMR

Partij Sleutelstad heeft schriftelijke vragen gesteld over erfpacht in Leiden. Aanleiding voor onze vragen zijn de bizarre excessen die in Den Haag hebben plaatsgevonden bij de hertaxatie van de erfpacht-canon. Partij Sleutelstad wil weten of deze excessen zich ook in Leiden kunnen voordoen?

Net als in gemeentes als Amsterdam en Den Haag heeft Leiden in het verleden grond in erfpacht uitgegeven. Woningeigenaren zijn in dat geval geen eigenaar van de grond waar hun woning op staat, maar pachten deze grond van de gemeente. Erfpachters betalen elk half jaar een vast bedrag aan “erfpacht-canon” (of kunnen dit voor een termijn van 75 jaar afkopen). De hoogte van de canon wordt in zowel Leiden als Den Haag voor een periode van 75 jaar vastgesteld.

In Den Haag werden dit jaar meer dan honderd erfpachters geconfronteerd met enorme stijgingen van de erfpachtcanon, waarbij sommigen bedragen zagen verhonderdvoudigen. In extreme gevallen steeg de erfpachtcanon van een paar tientjes naar ruim €10.000,- per jaar. De reden achter deze scherpe stijgingen ligt in de manier waarop de erfpachtcanon wordt vastgesteld, met een canon-termijn van 75 jaar. Na deze periode vindt een nieuwe taxatie plaats, maar in Den Haag leidde dit tot problemen toen het aantal te hertaxeren erfpachten zo groot was dat de stad verplicht was externe bureaus via een Europese aanbesteding te selecteren. Deze bureaus hanteerden een andere taxatiemethode dan gebruikelijk, wat leidde tot de enorme prijsstijgingen.

Hoewel Partij Sleutelstad geen signalen heeft dat soortgelijke excessen zich in Leiden voordoen, roepen de problemen in Den Haag vragen op vanwege de vergelijkbare erfpacht-regels (bijvoorbeeld de termijn van 75 jaar) die Leiden hanteert. Partij Sleutelstad heeft daarom het College van Burgemeester en Wethouders van Leiden schriftelijke vragen gesteld. Voorkomen moet worden dat Leidse erfpachters met dezelfde excessen te maken krijgen als in Den Haag.