Waar blijft de participatie bij de “Leidse Parels”?

Artist impression van één van de 71 parels (© ArchiSciencza)

Het “Leidse Parels” project, een initiatief om op 71 lege plekken woningen met een afwijkende architectuur aan Leiden toe te voegen, staat momenteel onder het kritische vergrootglas van Partij Sleutelstad. In verschillende wijken worden bewoners geconfronteerd met onverwachte architectonische verschijningen in hun stad, zonder dat ze voldoende inspraak of informatie hebben gekregen. Partij Sleutelstad heeft daarom schriftelijke vragen gesteld aan het stadsbestuur.

Thijs Vos, fractievoorzitter van Partij Sleutelstad, stelt vast: “Hoewel het idee van ‘Leidse Parels’ in potentie een mooie manier is om creatieve wijze woningen toe te voegen in de stad, zien we dat het in de praktijk steeds tot problemen leidt. Er is te weinig betrokkenheid van bewoners, te weinig transparantie over de besluitvorming en geen of nauwelijks communicatie met omwonenden en belanghebbenden.”

Bij de Parel in de Morsweg moest inspraak voor bewoners bevochten worden door de gemeenteraad en bij de voorgenomen Parel op het Waardkerkplein wachten bewoners nog altijd op het eerste bericht vanuit OASA.

Zowel in juni 2022 als januari 2023 stelde Partij Sleutelstad al actualiteitsvragen in de commissie Stedelijke Ontwikkeling over de mate van participatie bij de “Leidse Parels”. Wethouder Julius Terpstra verklaarde bij de laatste rondvraag dat de parels niet langer een voorkeursbehandeling zouden krijgen en als reguliere omgevingsvergunningsaanvragen behandeld zouden worden. Dit zou veronderstellen dat de bewoners nu een gelijke stem zouden hebben in de besluitvorming rondom deze projecten.

Maar heeft dit ook tot verandering geleid? Op 6 juli 2023 verscheen in de Stadskrant een bericht waarin stond dat een perceel grond ter hoogte van Morsweg 60 zonder openbare selectieprocedure zou worden verkocht door de gemeente en op de officiële website van het project wordt het aangeduid als ‘pilot’ dat door de gemeente omarmd is. Partij Sleutelstad wil weten hoe dit nou zit, aan welke standaarden de Parels door de gemeente getoetst worden en welke Parel-projecten op dit moment bij de gemeente in behandeling zijn.

Parel035

Partij Sleutelstad heeft ook specifiek vragen over de Parel op het Waardkerkplein gesteld. Hoewel dit project al sinds 2019 loopt zijn omwonenden nog steeds niet geïnformeerd door de initiatiefnemer van deze Parel (OASA). Tot nu toe moesten de bewoners van de Havenwijk-Zuid en Pancras-Oost het doen met vrij obscure publicaties van vergunningen in de Stadskrant om te weten te komen dat er in hun wijk een grote kubuswoning gaat verijzen. Laat staan dat ze er serieuze inspraak over hadden.

Wethouder Fleur Spijker gaf eerder toe dat de participatie en informatievoorziening bij dit project tekort was geschoten, maar ondanks toezeggingen voor verbeterde betrokkenheid en participatie van omwonenden heeft er tot op heden geen serieuze inspanning plaatsgevonden. Partij Sleutelstad wil dat de gemeente de druk opvoert zodat de toegezegde inspraak en communicatie alsnog plaatsvindt en dat de wethouder in gesprek gaat met verontruste bewoners en de wijkvereniging.

Vos: “Wij zijn van mening dat bewoners recht hebben op een stem in de toekomst van hun stad. Het “Leidse Parels” project moet een positieve bijdrage leveren aan onze gemeenschap, en dat kan alleen als er open communicatie en participatie is bij alle betrokkenen.”

Partij Sleutelstad zal de “Leidse Parels” daarom kritisch blijven controleren.