Gaat voor groene parken: Kappen met kappen

Leiden behoort tot de meest versteende steden van Nederland terwijl groen een voorwaarde is voor een leven in gezondheid en welzijn. Helaas staat ook het weinige openbare groen dat we in Leiden hebben onder druk: een plastic hockeyveld in het Roomburgerpark, discgolfbanen in polderpark Cronensteyn en partijen die de Oostvlietpolder willen volbouwen.
 
Partij Sleutelstad vindt dat het groen in parken moet worden beschermd. Wij pleiten daarom voor een monumentenstatus voor de Leidse parken. Handen af van het groen en kappen met kappen. Daarnaast is Partij Sleutelstad voorstander van het vergroenen van plekken die nu nog zijn bestraat, maar die niet of nauwelijks worden gebruikt (zoals pleinen) en het planten van meer bomen.
 
🌳 Monumentenstatus voor parken
🐄 De Oostvlietpolder blijft groen
🌿 Vergroenen van de openbare ruimte
🌳 Meer bomen