Gebiedsvisie Rivierenbuurt: Recht doen aan wensen huurders

© Wijkvereniging Meerburg
 

Partij Sleutelstad pleit ervoor dat in de Gebiedsvisie Rivierenbuurt alsnog recht wordt gedaan aan de inbreng en wensen van de huidige huurders. Nu is dat te weinig gedaan. Partij Sleutelstad heeft samen met andere fracties wijzigingsvoorstellen gedaan die een meer openstelling van de bouwblokken, een groenere inrichting van de binnenterreinen, grotere balkons en voor betaalbare koopwoningen.

 De gemeente en woningbouwcorporaties Portaal en De Sleutels gaan de flats langs archeologisch park Matilo slopen. Er komen 460 appartementen terug die gesitueerd zijn in drie vijfhoekige, gesloten appartementenblokken met parkeerterreinen op de binnenplaats. Omdat parkeren niet ondergronds of overdekt wordt opgelost, is er op de binnenterreinen weinig ruimte voor groen, recreatie en spelende kinderen. Het creëert bovendien een barrière tussen park Matilo en de wijk.

Partij Sleutelstad heeft gemengde gevoelens bij dit plan. We zijn positief over de terugkeer van meer betaalbare woningen, het behoud van variatie in woninggrootte en over de vergroening van de buitenruimte.. In onze ogen is sprake van een bouwplan dat qua hoogte, massa en aantal woningen passend is bij de wijk.

Maar: De gemeente lijkt wederom weinig rekening te houden met de inbreng van de bewoners, met name op het vlak van de inrichting van de bouwblokken, de binnenterreinen en het woonklimaat, en stelt zich rigide op.  Een meer open opstelling van de bouwblokken wordt in de gebiedsvisie al bij voorbaat onmogelijk gemaakt.

Onze inzet is daarom om de inbreng van bewoners – waar we kunnen – alsnog te verwerken in de gebiedsvisie. Daarvoor hebben we vier amendementen (mede) ingediend:

  • (met PvdD) Geef ruimte aan andere vormen bouwblokken
  • Groenere binnenterreinen
  • (met VVD) Een duurzaam en multifunctioneel buurtcentrum
  • (met PvdA) Bied ruimte voor balkons

Update 08 maart: Het amendement dat we met de Partij voor de Dieren hebben ingediend is aangenomen. Een meer open inrichting van het bouwproject blijft daarmee mogelijk. We hebben de wethouder opgeroepen om hier bij de verdere uitwerking ook daadwerkelijk naar te streven.