Profielschets Nieuwe Burgemeester: Inhoudelijke Zienswijze Partij Sleutelstad

© Gemeenteraad Leiden
Partij Sleutelstad heeft in februari de volgende zienswijze gegeven op de concept-profielschets voor de nieuwe burgemeester. Dat treft u hieronder. In december heeft de vertrouwenscommissie daarnaast input opgehaald bij onze fractieleden. Het verslag van dat gesprek is hier terug te vinden.
 
 • Complimenten dat er een uitgebreide consultatie van inwoners, maatschappelijke organisaties en stakeholders heeft plaatsgevonden en dat de uitkomsten publiekelijk worden gepubliceerd. Zoals bekend weegt voor ons zwaar dat de inhoud van de profielschets goed aansluit bij de input vanuit de stad. Wij hebben de uitkomsten van de consultaties naast de concept-profielschets gelegd en zijn van oordeel dat de inhoud van de profielschets (grotendeels) in lijn is met de consultatie.
  • Het zou erg waardevol zijn als de vertrouwenscommissie op een rij zet welke zaken zij wel en niet heeft overgenomen en met welke overwegingen.
 • Qua inhoud is het op zich een mooi verhaal, maar ook abstract in plaats van concreet. Dat beperkt de mate dat de profielschets richting geeft. In principe kan bijna iedereen solliciteren op basis van deze profielschets. Nu vloeit dit wellicht ook voort uit het proces – consensus-gericht, uitkomsten van de consultatie liggen ook veelal rond het midden of zijn verdeeld – en we hebben (behalve onderstaand punt) ook geen concrete voorstellen om dit anders te doen, maar dit valt ons wel op.
  • Met name op het vlak van het veiligheidsdomein heeft de burgemeester eigen bevoegdheden. Wij denken dat het goed zou zijn als de raad een expliciete keuze maakt over welke invulling daarvan zij van de nieuwe burgemeester verwacht (als je het platslaat: ‘soft’ of ‘hard’).
 • Wij zouden expliciet(er) in de profielschets terug willen zien:
  • Het overbruggen van de kloof tussen het gemeentebestuur en een groeiend deel van de samenleving als belangrijke missie voor de nieuwe burgemeester.
  • Een sterke positie van de raad (ook t.o.v. het college) te bevorderen, o.a. door te bevorderen dat de afspraken uit het bestuursakkoord levend blijven (wisselende meerderheden, scenario’s).
 • Wij vinden dat Leidenaren het recht zouden moeten hebben om te weten wie er solliciteert naar het burgemeesterschap van onze stad. Het verdient navolging dat kandidaten net als Robert Strijk hun interesse in het burgemeesterschap aankondigen. Wat ons betreft: Leg daarom in de profielschets vast dat de voorkeur uitgaat naar een kandidaat die publiekelijk solliciteert.
 • Goed dat er in de profielschets geen voorkeur wordt uitgesproken voor een kandidaat met een specifieke achtergrond, maar dat het om de beste kandidaat gaat (hooguit dat je zou kunnen opnemen dat bij gelijke geschiktheid, de voorkeur uitgaat naar…).