Partij Sleutelstad steunt verzet tegen herinrichting Plesmanlaan

© Gemeente Leiden.
Verkeerskundig referentieontwerp conform Geactualiseerd Kaderbesluit.

Als onderdeel van de Leidse Ring Noord wil het gemeentebestuur de kruising van de Plesmanlaan met de Vondellaan en Darwinweg verhogen. De kosten: 33,5 miljoen euro. Tegen dit dure bereikbaarheidsproject is veel verzet onder bewoners van de Mors en de Pesthuiswijk. Partij Sleutelstad steunt de bewonersgroepen en wil dat dit plan van tafel gaat.

Terwijl de kosten enorm zijn – de schulden die hiervoor worden aangegaan worden pas in 2080 afbetaald – is de reistijdwinst voor automobilisten verwaarloosbaar. In communicatie met bewoners is aangegeven dat de winst niet meer dan 3 secondes is; in een recenter onderzoek door de provincie Zuid-Holland blijkt dat de winst eveneens beperkt zal zijn. Tegelijkertijd wordt door dit project de leefbaarheid aangetast, juist in een gebied waar de geluidsoverlast en luchtverontreiniging al hoog is, en wordt de bereikbaarheid van de Mors en Stevenshof niet verbeterd, maar eerder verslechterd: er blijft slechts één fietstunnel onder de Plesmanlaan en daarvoor moeten bewoners van de Mors eerst drie tunnels door om vervolgens aan de verkeerde kant van de Darwinweg uit te komen. In een gezamenlijke verklaring hebben SOS Mors en de Fietsersbond aangegeven dat het plan weliswaar een verbetering is voor de regionale fietser, maar niet voor de lokale fietser.

Partij Sleutelstad zal daarom tegen de herinrichting van de Plesmanlaan stemmen. Voor de 33,5 miljoen euro kosten zijn betere bestemmingen. En als er dan toch een herinrichting komt, dan heeft ondertunneling van de Plesmanlaan de voorkeur, mits dit niet tot nog hogere kosten leidt.

Piet Paaltjenspad

Tijdens de commissievergadering heeft Partij Sleutelstad daarnaast ingebracht dat het Piet Paaltjenspad zo snel mogelijk open moet. Dit fietspad – dat op het terrein van het LUMC gelegen is – verbond Leiden Centraal en de Plesmanlaan, maar is sinds de Coronacrisis afgesloten. Het is onduidelijk wanneer het Piet Paaltjenspad weer geopend wordt. Sterker nog: Er zijn zorgen dat dit fietspad permanent gesloten blijft.

Als belangrijke fietsverbinding, zowel voor de regionale bereikbaarheid als de verbinding van de Mors met Leiden Centraal, kan het niet zo zijn dat hier onduidelijkheid over blijft. Samen met D66 hebben we daarom een motie ingediend die de wethouder oproept om afspraken te maken met het LUMC met de inzet dat het Piet Paaltjenspad weer zo snel mogelijk geopend wordt voor fietsverkeer.