Geen verhoging referendumdrempel

Er komt een herziening van de referendumverordening aan. De commissie-LB boog zich op 26 november over de evaluatie van het LEAD-referendumverzoek. Daarin heeft de referendumkamer een aantal aanpassingen voorgesteld. Naast enkele goede suggesties, bevatte het advies ook een voorstel om de aanvraagtermijn voor referenda te verkorten. Partij Sleutelstad keerde zich in de commissie nadrukkelijk tegen deze drempelverhoging en kreeg daarbij bijval van SP, D66, PvdA en PvdD – een meerderheid.

Voor Partij Sleutelstad is het cruciaal dat het referendum een laagdrempelig instrument is. Helaas kent Leiden al een te hoge drempel. Met het inkorten van de aanvraagtermijn zou deze nog verder stijgen. Een slechte zaak, dat vorig jaar ook al een keer door het college werd voorgesteld. Gelukkig was een meerderheid van de partijen hier eveneens tegenstander van.

Een ander voorstel van Partij Sleutelstad, namelijk om burgers ook toe te staan om thuis of op straat hun handtekening te zetten (met autorisatie achteraf), kon helaas niet op voldoende draagvlak rekenen. Voor een “natte handtekening” blijven burgers daarom aangewezen op een klein aantal vaste locaties.

Het evaluatierapport bevatte verder een aantal bescheiden en technische aanbevelingen. Het rapport van de Referendumkamer is hier te raadplegen.

De griffie gaat nu de herziening van de referendumverordening uitwerken. Deze komt naar verwachting na de zomer aan de orde in de gemeenteraad. Partij Sleutelstad zal tegelijkertijd met (initiatief)voorstellen voor de invoering van het volksinitiatief en een laagdrempeliger referendum komen.