Partij Sleutelstad steunt referendum over Roomburgerpark

Buurtbewoners hebben een referendumverzoek gestart over het inrichtingsvoorstel over Roomburgerpark. Nadat inwoners bij eerdere participatietrajecten elke keer weer onvoldoende betrokken zijn, wordt het tijd dat de burgers een doorslaggevende stem krijgen over het voorstel. Partij Sleutelstad gaat samen met de buurt en andere partijen het referendumverzoek van harte ondersteunen! Wij roepen u op om uiterlijk 5 november te tekenen voor een referendum!

Het Roomburgerpark is al langer een onderwerp van politieke discussie in Leiden. Het college wil een deel van het prachtige en unieke Roomburgerpark opofferen voor een vierde hockeyveld. Met negatieve consequenties voor het groen, de biodiversiteit, klimaat en de leefbaarheid van de wijk en de gemeente opzadelt met enorme kosten (ruim 6 miljoen). Partij Sleutelstad is voor behoud van het Roomburgerpark.

Het opofferen van het Roomburgerpark is tegen het zere been van veel buurtbewoners. De eerdere participatietrajecten over het herinrichtingsplan zijn mislukt. Beide keren ervoeren veel burgers het als een schijnvertoning.

Referendum

Partij Sleutelstad vindt dat het tijd wordt dat burgers een doorslaggevende stem krijgen over het herinrichtingsvoorstel. Gelukkig zijn buurtbewoners op initiatief van huisarts Jeroen Birnie een initiatief voor een referendum gestart. Zij kunnen op de volledige steun van Partij Sleutelstad rekenen – wij gaan dit van harte ondersteunen!

De eerste stap is om 750 handtekeningen in te dienen bij de gemeenteraad. Het formulier kan hier worden gedownload. Eventueel kunnen wij ook een exemplaar bij u langs brengen. Laat vooral ook uw buren, vrienden en kennissen mee tekenen.

U kunt de handtekeningenformulieren weer indienen bij Jeroen Birnie (De Laat de Kanterstraat 32, 2313 JV) of bij onze fractie (Oranjegracht 193, 2312XG).

Teken voor 5 november

Als er uiterlijk 5 november 750 handtekeningen zijn ingediend, start de formele referendumprocedure. In een tweede fase dienen vervolgens binnen zes weken 5.000 handtekeningen ingediend te worden. De raad kan dan alleen bij bepaalde en zwaarwegende gronden afzien van een raadgevend referendum.

Samen maken we een referendum over het Roomburgerpark mogelijk!