Kostenoverschrijding verbouwing stadhuis: “Financieel is er sprake van een tweede Stadhuisbrand”

Financieel is er sprake van een tweede stadhuisbrand,” zo kenschetste fractievoorzitter Maarten Kersten de nieuwe kostenoverschrijding bij de verbouwing van het stadhuis. Daarmee verwees hij naar de grote stadhuisbrand in 1929, die de burger zwaar in de portemonnee raakte. Die geschiedenis lijkt zich te herhalen: Het college stelt namelijk voor om een nieuw krediet van maar liefst 2,6 miljoen beschikbaar te stellen.

Partij Sleutelstad is verbijsterd over dit collegevoorstel. Het is al de tweede keer dat de verbouwing van het stadhuis miljoenen duurder uitvalt. Dat komt mede doordat het college er bewust voor koos om tegen de waarschuwingen in met een te lage post onvoorzien (5% i.p.v. de gebruikelijke 10%) te werken, zodat er met het destijds beschikbaar gestelde budget ook niet of minder noodzakelijke uitgaven konden worden gedaan. Daarnaast zijn er in de loop van de verbouwing zaken betaald vanuit de post onvoorzien waar deze niet voor bedoeld was.

Resultaat: nu er daadwerkelijk onvoorziene uitgaven dienen te worden gedaan, is de post onvoorzien bijna leeg.

Daar komt bij dat een aantal onvoorziene zaken al bij aanvang verwacht hadden kunnen worden. Fractievoorzitter Kersten: “Er is ’onvoorzien’ asbest aangetroffen. Hoezo onvoorzien? Als je oude gebouwen opknapt, weet je toch dat je op asbest kan stuiten.’’

De extra 2,6 miljoen wil het college nu opvangen met creatief boekhouden: Met onderverhuur van een etage van het stadskantoor. Het is echter maar zeer de vraag of dit decennialang voldoende inkomsten genereert om het nieuwe krediet op te vangen. Er is vooralsnog in ieder geval nog geen zicht op geïnteresseerde onderverhuurders. De financiering van de verbouwing lijkt daarmee wederom op drijfzand te berusten.

Een besluit kwam er na de behandeling in de commissie nog niet. De wethouder bleek namelijk een verkeerde versie van het raadsvoorstel naar de commissie te hebben verstuurd, maar het moge echter duidelijk zijn dat Partij Sleutelstad niet kan instemmen met het nieuwe krediet. Na alle eerdere waarschuwingen, zal het college op de blaren moeten zitten.

Lees ook: Weer meer geld nodig: ’Financieel is er sprake van een tweede stadhuisbrand’