Chanelle Llobera nieuwe voorzitter Vereniging

Partij Sleutelstad heeft een nieuwe partijvoorzitter. De leden van Partij Sleutelstad hebben tijdens de algemene ledenvergadering van 8 juli unaniem Chanelle Llobera gekozen tot nieuwe voorzitter van de politieke vereniging Partij Sleutelstad. Chanelle volgt Dick Wortel op die had aangegeven wegens ziekte niet langer beschikbaar te zijn. Fractievoorzitter Thijs Vos nam de honneurs waar bij de symbolische overhandiging van de voorzittershamer.

Chanelle is alweer enige tijd lid van de partij en heeft tijdens de campagne haar beste beentje voorgezet. Ze is actief in de werkgroep Leefbaarheid & Bereikbaarheid. In het dagelijks leven is Chanelle beleidsadviseur bij een gemeente. Wij wensen Chanelle heel veel succes als voorzitter en wij danken Dick voor al het werk dat hij in de afgelopen jaren voor de partij heeft gedaan en wensen hem veel beterschap toe.

Verder werden door de ledenvergadering de jaarrekening van 2021 vastgesteld en gaf fractievoorzitter Thijs Vos namens de fractie een terugkoppeling van de afgelopen maanden. De jaarrekening is hier te raadplegen.