Gemeente zegt betere participatie bij Parelprojecten toe na rondvraag Partij Sleutelstad

© Oasa Architects
© OASA Architects

De gemeente gaat er strenger op toezien dat bewoners inspraak hebben bij de bouwplannen voor het project ‘071 Nieuwe Parels’. Bij kubuswoning van vier verdiepingen hoog die bij het Waardkerkplein verrijst (‘Parel 35’) zal eerst de participatie beter moeten voordat een vergunning zal worden overwogen. Wethouder Fleur Spijker heeft dit gisteren toegezegd na een rondvraag die fractievoorzitter Thijs Vos in de commissie Stedelijke Ontwikkeling stelde naar aanleiding van meldingen van bewoners van de Havenwijk-Zuid die niet waren geïnformeerd, laat staan betrokken, bij de plannen voor de kubuswoning op het Waardkerkplein. Voor Partij Sleutelstad is draagvlak een vereiste bij projecten met grote impact op de openbare ruimte.

Onder de naam “De Leidse Parels” verschijnen op 71 plekken in Leiden woningen op onverwachte plaatsen met een architectuur die vaak sterk afwijkt van de omgeving. Het idee is om zo op ‘vergeten plekken’ het straatbeeld te verlevendigen en tegelijkertijd op creatieve wijze een woonruimte toe te voegen.

Één van de locaties voor zo’n Parel is het Waardkerkplein in de Havenwijk. Hier verrijst een woning van op elkaar gestapelde kubussen, die met maar liefst vier verdiepingen boven de omgeving uittorent. Van omwonenden ontvingen wij onlangs klachten. Van hen begrijpen wij dat bewoners niet over dit plan zijn geïnformeerd. Laat staan dat naar hun mening is gevraagd.

Dat roept bij ons vragen op. Over de Parels in het algemeen en over deze specifieke casus.

1. Op welke manier worden Leidenaren betrokken bij de keuze van locaties voor de Parels en de vorm van de architectuur?

2. Is de wethouder het met ons eens dat draagvlak in de buurt een voorwaarde zou moeten zijn voor zo sterk van de omgeving afwijkende architectuur?

3. Worden de plaatsingen van de Parels aan de raad voorgelegd? Zo ja, op welke wijze?

Dan specifiek over de Parel bij het Waardkerkplein:

4. Klopt het dat omwonenden hier niet eerder over zijn geïnformeerd?

5. Wat is de status van Parel 35? Is hier al een vergunning voor verleend? Zo nee, kan de wethouder dan toezeggen om de buurt een beslissende stem te geven?