Eerste reactie Partij Sleutelstad op coalitieakkoord GroenLinks-D66-PvdA-CDA: “Akkoord is meer van hetzelfde”

© OASA Architects

De partijen GroenLinks, D66, PvdA en CDA hebben gisteren hun akkoord gepresenteerd (terug te zien op sleutelstad.nl). Fractievoorzitter Thijs Vos gaf vandaag bij Nieuws071 van Omroep Sleutelstad een eerste reactie.

“Het is meer van hetzelfde. Op veel punten modderen we voort,” reageert Vos bij Omroep Sleutelstad. Hoewel enerzijds logisch gezien de terugkeer in het college van drie partijen die de stad de afgelopen vier jaar ook al bestuurder, vraagt de historisch lage opkomst en het afhaken van delen van de samenleving juist om een krachtiger verhaal om het vertrouwen en de betrokkenheid van mensen te herstellen. Dat ontbreekt juist. Er wordt vooral benadrukt dat er de afgelopen vier jaar fantastisch werk is geleverd.

Participatie en zeggenschap

Op het vlak van participatie, inspraak en zeggenschap wordt het beleid in de bestaande vorm voortgezet. “Teleurstellend,” aldus Vos: “Voor Partij Sleutelstad staat het juist op één om de inspraak en zeggenschap van Leidenaren op het beleid te vergroten. Dat wordt nog extra onderstreept door het feit dat het in de afgelopen vier jaar, vooral bij bouwprojecten, om de haverklap fout is gegaan met participatie. Toch blijven ze voortmodderen.”

Partij Sleutelstad is wel tevreden dat het nieuwe college aan de slag gaat met het uitvoeren van de eerder aangenomen motie van Partij Sleutelstad voor een burgerberaad over de energietransitie. Daar blijft het echter wel bij op het vlak van participatie.

Bestaanszekerheid

Op het vlak van het sociaal domein wil de nieuwe coalitie het beleid van de afgelopen vier jaar voortzetten. “Hoewel in het hoofdstuk over het sociaal domein mooie teksten staan, schrokken wij toch wel erg toen we dat lazen,” aldus Vos: “De afgelopen jaren zijn er miljoenen euro’s bezuinigd op het sociaal domein, bijvoorbeeld op de collectieve zorgverzekering, het armoedebeleid en de bijstand aan chronisch zieken, terwijl er in de jeugdzorg enorme wachtlijsten zijn. Die bezuinigingen hadden teruggedraaid moeten worden en door de budgetplafonds in de jeugdzorg had een streep moeten gaan.”

Door de stijgende energiekosten, de bizarre huren en huizenprijzen, en de boodschappen die alsmaar duurder worden staat de bestaanszekerheid van veel Leidenaren steeds meer onder druk. Toch kiest het nieuwe college ervoor om de afvalstoffen- en rioolheffing nóg verder te hogen. Deze belastingen worden door alle Leidenaren betaald; ook degenen die net boven het bestaansminimum zitten. Vos: “Steeds meer Leidenaren halen het einde van de maand niet. Het is onverteerbaar dat het college in deze tijd de lokale heffingen verhoogd om haar eigen planen te betalen.”

Betaalbaar bouwen

Overwegend positief is Partij Sleutelstad juist over het hoofdstuk over volkshuisvesting. Het college gaat de komende vier jaar bij nieuwbouwprojecten en projecten in een vroeg stadium een norm van 70% betaalbaar invoeren: ten minste 35% moet sociaal huur zijn en 35% middensegment (middenhuur en betaalbare koop). Verder is de inzet om sociale huurwoningen zoveel mogelijk aan corporaties te verkopen en het verkopen van sociale huurwoningen door particuliere eigenaars tot een minimum beperken. Daarbij komt ook nog dat men aan de slag gaat woningmarktregulering, via een opkoopbescherming en een verhuurdersvergunning.

Fractievoorzitter Vos heeft wel een winstwaarschuwing: “Het zijn hele goede plannen, maar ze komen wel rijkelijk laat. Er zullen nog jarenlang projecten worden gerealiseerd waar deze normen en plannen niet van toepassing op zijn, omdat deze al in gang gezet waren in de afgelopen vier jaar. Zo komen er anno 2022 ook nog steeds bouwprojecten langs de raad waar de 30% sociale huur-norm (ingevoerd in 2018) nog niet van toepassing op was.”

Hetzelfde geldt voor de woningmarktregulering. “Er wordt teveel getreuzeld. Op 1 januari 2022 had hier al gestart mee kunnen worden,” meent Vos: “We lopen achter op andere steden.” Bovendien wordt de invoering van de zelfbewoningsplicht en een beslissing over het verkameringsbeleid vooruit geschoven. Hier wordt pas over een half jaar een besluit over genomen.

Dan is er ook nog de manier waarop gebouwd wordt. Partij Sleutelstad vindt dat dit samen met bewoners moet met echte participatie en zonder megalomane projecten (maximaal 70 meter). Zoals gezegd wil de nieuwe coalitie echter juist op dezelfde voet verder.

Een positieve noot

Het akkoord bevat tegelijkertijd ook positieve elementen. Partij Sleutelstad is erg te spreken over onder andere het aannemen van meer BOA’s, de actieve aanpak van energiearmoede, de impuls aan de gemeentelijke dienstverlening, en meer. Veel van deze zaken, waaronder de punten over betaalbaar bouwen, zijn ook door Partij Sleutelstad ingebracht in ons gesprek met de formateur of vloeien voort uit moties die eerder mede door Partij Sleutelstad zijn ingediend.