Gemeenteraad respecteert uitslag referendum

Gelijktijdig met de verkiezingen voor de Tweede Kamer op 17 maart werd in Leiden het raadgevend referendum over de herinrichting van het Roomburgerpark gehouden. Tijdens de raadsvergadering op 8 april is de uitslag van dit referendum door de gemeenteraad vastgesteld.

Met het referendum werd de Leidse bevolking in de gelegenheid gesteld een uitspraak te doen over het door het college voorgestelde herinrichtingsplan voor het Roomburgerpark. Dit plan is omstreden omdat het voorziet in de aanleg van een vierde (kunststof) hockeyveld in een openbaar park. Daardoor wordt het park minder goed toegankelijk voor bezoekers en gaat biodiversiteit verloren. Bovendien worden voor het plan miljoenen euro’s belastinggeld uitgetrokken. De actiegroep Vrienden van het Roomburgerpark en andere maatschappelijke organisaties, gesteund door de politieke partijen Partij Sleutelstad, SP en PvdD, heeft het referendum over het plan afgedwongen en, gezien de uitslag, uiteindelijk gewonnen.

Ruim 60% van de stemgerechtigde Leidenaren heeft deelgenomen aan het referendum en van hen heeft ongeveer twee derde tegen het herinrichtingsvoorstel gestemd. Daarmee is door de bevolking een krachtig signaal afgegeven dat door de gemeenteraad niet kon worden genegeerd. Tijdens de raadsvergadering over het verloop en de uitslag van het referendum hebben alle partijen de uitkomst geaccepteerd en, hoewel CDA en VVD dat deden met frisse tegenzin, tegen het herinrichtingvoorstel gestemd.

Over de vraag ‘hoe nu verder?’ zijn de meningen in de raad verdeeld. Waar de meeste partijen tevreden zijn over het verloop van het referendum, benadrukken CDA en VVD de in hun ogen te scherpe campagne van vooral de tegenstanders van het voorstel. De woordvoerders van de VVD lieten tijdens de raadsvergadering niet na de tegenstanders, voor de gelegenheid door hen getooid met het etiket eco-fundamentalisten, te beschuldigen van het willens en wetens verspreiden van desinformatie. Bovendien werd door deze partijen tijdens het debat niet nagelaten om twijfel te zaaien over de intenties van de tegenstemmers en de betekenis van de uitslag.

Met het vaststellen van de referendumuitslag en het verwerpen van het herinrichtingsvoorstel, lijkt de rust in het park voorlopig weergekeerd. Het college heeft de raad nu een discussienota toegezegd over de toekomst van het park en de omgeving. Wat betreft Partij Sleutelstad kan het college, zo liet fractievoorzitter Maarten Kersten tijdens het debat weten, al vast aan de slag met het vergroenen van het aan het park grenzende plein van de Lorentzschool.