Gemeenteraad stelt vragen over aanranding hardloopsters in polderpark Cronensteyn

Foto ter illustratie. © Peter van der Sluijs / Wikimedia

De fracties van VVD, GroenLinks, PvdA, PvdD, D66, CDA en Partij Sleutelstad hebben donderdag 25 oktober mondelinge vragen gesteld in de commissie Leefbaarheid & Bereikbaarheid over de onacceptabele aanranding van twee hardloopsters in het polderpark Cronensteyn.

Via instagram en Sleutelstad (15 november jl.) vernamen we dat twee hardloopsters zijn aangerand in polderpark Cronesteyn. Een ontzettend naar bericht, dat ongetwijfeld ook impact heeft op andere meiden en vrouwen die regelmatig in Cronesteyn of op andere plekken hardlopen.

Het is absurd en onacceptabel dat er vrouwen zijn in onze stad die zich niet veilig voelen tijdens een rondje hardlopen, dat juist ontspannend zou moeten zijn.

Los van dit voorval horen wij helaas regelmatig dat vrouwen tijdens het sporten ongevraagde aandacht krijgen van mannen, worden nageroepen of nagefloten en zich daardoor niet veilig voelen.

De fracties van VVD, GroenLinks, PvdA, PvdD, D66, CDA en PS hebben naar aanleiding hiervan de volgende vragen aan de burgemeester:

  1. Staat deze aanranding op zichzelf of zijn er meerdere gevallen bekend?
  1. Is er enig inzicht in waar, wanneer en hoe deze aanrander actief is, ook in het kader van extra waakzaamheid?
  1. Loopt er momenteel een politie-onderzoek om de dader op te sporen en valt daarover iets te melden?
  1. Ontvangt de politie of gemeente weleens meldingen van vrouwen die ongewenste aandacht krijgen (al dan niet tijdens het sporten) en zich hierdoor onveilig voelen? Zo ja, hoe vaak?
  1. Overweegt u maatregelen om de alertheid te vergroten, vinger aan de pols te houden of het veiligheidsgevoel in parken te vergroten?

Tom Leest (VVD)

Emma van Bree (GroenLinks)

Tiny Klever (PvdA)

Martine van Schaik (PvdD)

Francien Zeggelt (D66)

Roeland Storm (CDA)

Thijs Vos (Partij Sleutelstad)