Partij Sleutelstad kaart opnieuw defecte openbare verlichting aan

© Arsis Street Lighting

Defecte openbare verlichting is al sinds jaar en dag een aanhoudend probleem in Leiden. Ondanks dat burgers en ondernemers kapotte verlichtingen melden bij de gemeente, duurt het geregeld lange tijd voordat er iets wordt opgelost. Zo werkt de verlichting bij de fietstunnel Haagweg-Churchilllaan al sinds augustus niet meer. Leidenaren worden dan vaak van het kastje naar de muur gestuurd. Partij Sleutelstad vindt dit niet acceptabel. Daarom heeft lijsttrekker Thijs Vos afgelopen donderdag de volgende rondvraag gesteld:

De dagen worden steeds donkerder en dat maakt het belangrijk dat de straatverlichting goed werkt. Op verschillende plaatsen in Leiden zijn straatlantaarns al erg lang stuk, ondanks meldingen van bewoners en ondernemers. Zo doet de verlichting in de fietstunnel bij de Haagweg en de Churchilllaan het al sinds augustus niet meer. Wij kennen bovendien verhalen van lantaarns die zelfs nog veel langer stuk zijn. Het behoeft geen uitleg dat dit tot gevaarlijke situaties voor verkeersdeelnemers leidt.

In Leiden is Liander verantwoordelijk voor de openbare verlichting. De gemeente heeft in onze ogen echter een eindverantwoordelijkheid voor een veilige openbare ruimte. Daarom hebben we de volgende vragen aan de wethouder:

  1. Wat wordt op dit moment door Liander en de gemeente gedaan om dit probleem op te lossen?
  2. De gemeente heeft prestatieafspraken met Liander afgesloten. Worden deze op dit moment gehaald? Zo ja, hoe kan het dan dat op verschillende plaatsen in de stad al weken of zelfs maandenlang de verlichting niet werkt?
  3. Indien de prestatieafspraken niet gehaald worden, welke stappen heeft de gemeente dan gezet om dit bij Liander aan te kaarten?
  4. Volgens het Leidsch Dagblad is Liander niet op de hoogte van de kapotte lantaarns. Wij mogen toch hopen dat dit niet klopt. Kan de wethouder aangeven hoe dit zit?
  5. Is de gemeente bereid om met tijdelijke noodoplossingen te komen als het probleem niet snel door Liander wordt opgelost?

In zijn beantwoording gaf wethouder North aan op de hoogte te zijn dat de openbare verlichting niet overal functioneert en dat het college het belang van openbare verlichting onderschrijft. Met Liander is in de prestatieafspraken overeengekomen dat bij defecte verlichting deze binnen 2 uur door een monteur worden gecontroleerd en binnen 10 dagen dienen te zijn opgelost. Bij gevaarlijke situaties, waaronder als de verlichting in een hele wijk uitvalt, dient binnen 4 uur te gebeuren. Volgens het college worden deze afspraken meestal gehaald. Dat is opmerkelijk, want het is een terugkerend probleem dat problemen met de verlichting pas veel later worden opgelost.

Ten slotte zegde de wethouder toe aan Partij Sleutelstad om met tijdelijke noodoplossingen te komen indien de probleem niet snel door Liander worden opgelost, met dien verstande dat er wettelijk geen werkzaamheden in het net van Liander kunnen plaatsvinden.

Over de specifieke situatie bij de fietstunnel Haagweg-Churchilllaan volgt nog een terugkoppeling.

Eerdere stelde Partij Sleutelstad ook al een rondvraag over problemen met de openbare verlichting. Die is hier terug te vinden.