Rondvraag over opkoopbescherming: Voorkom dat Leiden slachtoffer wordt van waterbedeffect

Partij Sleutelstad wil weten hoe het staat met de invoering van de zelfbewoningsverplicht en het anti-speculatiebeding in Leiden. Uit onderzoek van de Volkskrant blijkt echter dat 60% van de gemeentes al voorbereidingen treffen voor invoering. Tijdens de commissie Stedelijke Ontwikkeling werd zowel door fractievoorzitter Maarten Kerten als PvdA-raadslid Arjen Liemburg een rondvraag hierover gesteld. PS vroeg daarbij ook specifiek aandacht voor het regionale aspect.

Per 1 januari 2022 wordt het wettelijk mogelijk om opkoopbescherming voor bestaande bouw in te voeren. In Leiden heeft de gemeenteraad het college eerder opgeroepen om uiterlijk 1 juli 2022 een voorstel hieromtrent aan de raad voor te leggen. Uit onderzoek van de Volkskrant lijkt het erop dat andere gemeentes hier al verder ingevorderd zijn: 60% van de gemeentes treft namelijk al voorbereiding voor invoering en de gemeentes Amsterdam en Rotterdam hebben zelfs al een concreet raadsvoorstel voorgelegd aan de raad. Hierdoor dreigt een waterbed-effect: als Leiden straks achterloopt, zullen speculanten zich mogelijk gaan richten op steden en wijken waar geen opkoopbescherming geldt.  

Zowel PvdA als Partij Sleutelstad drongen daarom bij wethouder Spijker aan op meer vaart bij de invoering van de opkoopbescherming. Partij Sleutelstad daarbij ook om regionaal afstemming te zoeken met nabij gelegen gemeentes om een waterbedeffect te voorkomen. Helaas ziet het college geen mogelijkheden om de invoering van opkoopbescherming te versnellen, omdat eerst lokaal onderzoek nodig is zodat aan de wettelijke vereisten wordt voldaan. Wel heeft wethouder Spijker toegezegd om het onderwerp tijdens regionale overleggen over het woonbeleid aan te kaarten.