Herinrichting Jan van Houtkade: Compenseer bewoners voor parkeerplaatsen die geschrapt worden

Jan van Houtkade - oude en nieuw
© Gemeente Leiden

Leiden gaat de Jan van Houtkade herinrichten om de kade te vergroenen en verkeersveiliger te maken. De plannen vloeien voort uit het burgerinitiatief Singelpark en kunnen rekenen op brede steun onder omwonenden. Partij Sleutelstad is erg enthousiast. Op één punt zijn er grote zorgen: het schrappen van de helft van het aantal parkeerplaatsen, wat tot een onacceptabele parkeerdruk dreigt te leiden. Partij Sleutelstad presenteerde daarom een plan om bewoners te compenseren. Daarnaast heeft PS aangedrongen op een voor iedereen toegankelijk muurpad en tegen het kappen van de Kaukasische Vleugelnoten.

Aan de Jan van Houtkade liggen nu tachtig parkeerplaatsen, die vaak tot aan de nok toe zijn gevuld. De helft dient te wijken om ruimte te maken voor meer groen en om de verkeersveiligheid te verbeteren. Dat komt bovenop de tientallen parkeerplaatsen die afgelopen jaren in de omgeving zijn geschrapt, waarmee het totaal aantal uitkomt op 150 verdwenen parkeerplaatsen. Uit beantwoording van onze technische vragen blijkt dat aan de Jan van Houtkade overwegend door bewoners wordt geparkeerd en het naar schatting slechts voor 5% om bezoekers gaat.

Over dit onderdeel van het plan zijn veel zorgen onder omwonenden, zo blijkt duidelijk uit een petitie die door tientallen bewoners van de Jan van Houtkade en omwonenden is overhandigd aan de gemeenteraad. Zij willen dat de gemeente eerst met een reëel alternatief komt voordat zoveel parkeerplaatsen geschrapt worden.

Partij Sleutelstad neemt de zorgen van bewoners serieus. Duo-raadslid Thijs Vos wees er in de commissie op dat de Binnenstad ook een woonwijk is en dat veel bewoners nog altijd afhankelijk van hun auto zijn. Hij diende daarom een voorstel in om bewoners te compenseren in de nabijgelegen Garenmarktgarage, die nog altijd onvoldoende gevuld is. Op die manier kan de juiste balans tussen groen, verkeersveiligheid en parkeren gevonden worden.