Informatiebijeenkomst tijdelijke huisvesting Merenwijk: Houdt de gemeente ook rekening met mensen met een baan of kinderen?

Partij Sleutelstad heeft vragen gesteld aan het college over het tijdstip waarop voor Merenwijkers een informatiebijeenkomst plaatsvindt over de plannen voor tijdelijke huisvesting van statushouders en andere bijzondere doelgroepen, namelijk midden op een werkdag. Precies een moment waarop veel bewoners niet kunnen.   

De gemeente Leiden onderzoekt op dit moment of het mogelijk is om in de huidige brandweerkazerne tijdelijk huisvesting voor bijzondere doelgroepen, zoals statushouders, uitstromers maatschappelijke opvang en jongeren, te vestigen. Een onderwerp dat erg speelt bij Merenwijkers.

Op woensdag 18 januari organiseert de gemeente een inloopmiddag voor omwonenden. Deze bijeenkomst vindt echter tussen 14:00 en 16:00 op een doordeweeksedag plaats. Zoals u zelf ook zult begrijpen is dat een tijdstip waarop de meeste mensen werken of voor hun kinderen zorgen. En dus niet in de gelegenheid zijn om een informatiebijeenkomst bij te wonen.

  1. Waarom organiseert de gemeente een informatiebijeenkomst op een dergelijk tijdstip?
  2. Is het college bereid om een tweede inloopbijeenkomst te organiseren op een tijdstip dat Merenwijkers met een baan ook aanwezig kunnen zijn?

De wijkvereniging heeft zich in de media bijzonder constructief opgesteld. Zo zijn ze bereid om de integratie van toekomstige bewoners in de wijk actief te ondersteunen (met een buddy-systeem). Tegelijkertijd willen zij garanties om eventuele overlast te voorkomen.

  1. Welke ruimte hebben bewoners en de wijkvereniging nog om mee te denken over de plannen voor tijdelijke huisvesting?
  2. Is het college bereid om de uitgestoken hand van de wijkvereniging aan te nemen en samen met de wijkvereniging er zoveel mogelijk aan te doen om zorgen bij de bewoners weg te nemen?