Onderneming dicht, maar toch belasting betalen? Partij Sleutelstad wil dat de gemeente inkomsten Precario en Binnenhavengelden tijdens Lockdown alsnog kwijtscheldt aan ondernemers

Partij Sleutelstad heeft schriftelijke vragen gesteld over het feit dat het stadsbestuur ondernemers Precariobelasting en Binnenhavengeld laat betalen over de periode vorig jaar dat middenstanders door de Corona-lockdown hun onderneming niet kunnen uitbaten. Wat ons betreft is het verkeerd als de overheid ondernemers belasting laat betalen over zaken die op last van de overheid zelf niet konden plaatsvinden. Partij Sleutelstad roept het college daarom in de vragen op om met terugwerkende kracht alsnog kwijtschelding te verlenen.

In 2020 en 2021 heeft de gemeente Leiden wel met terugwerkende kracht de heffing van de precariobelasting en binnenhavengelden voor de periode dat er sprake was van een lockdown kwijtgescholden. Ook in de eerste maand van dit jaar (2022) was sprake van een lockdown. Tot 26 januari 2022 konden ondernemers hun terrassen niet openen in verband met de lockdown en was het niet mogelijk voor de bedrijfsvaart om te varen. Desondanks zijn in tegenstelling tot eerdere jaren de heffingen voor de precariobelasting en binnenhavengelden wel geheven in de periode dat ondernemers door de lockdown hun onderneming niet konden uitbaten.

Uit de beantwoording van technische vragen van Partij Sleutelstad bij de belastingverordeningen  blijkt dat de gemeente door kwijtschelding maar een zeer klein bedrag zou mislopen. Voor de binnenhavengelden gaat het om slechts €3.549,95. Voor de precariobelasting wordt het bedrag niet genoemd. Dat er geen compensatie vanuit het rijk mogelijk was mag geen reden zijn om ondernemers belasting te laten betalen voor periodes dat ze hun bedrijf niet eens konden uitbaten.

Partij Sleutelstad roept het college daarom op om net als in 2020 en 2021 alsnog de Precariobelastingen en Binnenhavengelden kwijt te schelden voor de periode waarin de Corona-lockdown plaatsvond (januari) door de belastingen naar rato (één twaalfde) te verlagen. Dit is juridisch mogelijk, zoals blijkt uit de beantwoording van onze technische vragen.

Lees hier onze schriftelijke vragen.