Partij Sleutelstad over aanpassing bouwplannen Kopermolen: Het toveren van woontorens uit de hoge hoed doet het vertrouwen geen goed

© De Nieuwe Kopermolen

Partij Sleutelstad heeft schriftelijke vragen gesteld over de extra flat die het college en de vastgoedeigenaar willen toevoegen bovenop de Kopermolen, waarmee een na uitgebreide participatie tot stand gekomen bouwplan eigenstandig wordt aangepast. Dit doet geen recht aan wat Leidenaren van een betrouwbaar stadsbestuur mogen verwachten.   

Daags voor Kerst maakte het college per persbericht bekend dat er bovenop de Kopermolen in de Merenwijk een extra flat van acht bouwlagen komt. Een dergelijke woontoren is nooit voorzien in het bouwplan dat in 2021 is gepresenteerd. Deze aanpassing is naar wat wij begrijpen een onderonsje tussen de gemeente en de Rotterdamse vastgoedeigenaar Van der Vorm. Zowel omwonenden als de wijkvereniging is kennelijk niets gevraagd.

In de Merenwijk is terecht met woede en onrust gereageerd op deze eigenstandige aanpassing van de plannen, zoals afgelopen weken uitgebreid is bericht door het Leidsch Dagblad en Sleutelstad.nl.

Gezien de geschiedenis van dit project is de gang van zaken extra teleurstellend: Eerdere bouwplannen rond deze locatie, met een woontoren van 100 meter in het groen, waarbij de mening van Merenwijkers in eerste instantie massaal ter zijde werd geschoven leidde tot een felle krachtmeting tussen Merenwijkers en de gemeente. Daarbij werd in eerste instantie de mening van Merenwijkers massaal ter zijde geschoven (ondanks een petitie met 4.000+ handtekeningen), wat het vertrouwen van veel bewoners ernstig heeft beschadigd.

Pas nadat onder een volgend college de bouwplannen naar de tekentafel werden gestuurd en onder regie van de gemeente een nieuw participatietraject werd opgestart werd herstel van het vertrouwen weer ingezet. Ondanks de aanvankelijke valse start leidde dat uiteindelijk toch tot een breed ondersteund plan. Deze eenzijdige actie van de gemeente zet het prille vertrouwen weer op het spel.

Partij Sleutelstad heeft daarom over deze kwestie schriftelijke vragen gesteld.

Rectificatie: In een eerdere versie van dit bericht schreven we dat de flat ook in het Gebiedspaspoort ‘Hart van de Merenwijk’ niet was voorzien. Dat klopte niet: Daarin werd bebouwing op de Kopermolen als mogelijke optie open gehouden. Sindsdien is bebouwing nooit aan de orde geweest. In het uitgewerkte plan kwam de flat niet voor en het is ook in de participatie niet aan de orde gekomen.