Kersten in de bres voor de markt

Voor veel Leidse marktkooplieden en binnenstadsondernemers staat het water tot aan de lippen als gevolg van het Coronavirus. De binnenstad kent daardoor nog maar 60% van het normale bezoekersaantal en sommige marktondernemers halen nog niet eens 20% van hun pre-coronaomzet. Al 5 binnenstadwinkels zijn failliet gegaan en zo’n honderd staan volgens Centrummanagement op het randje. Fractievoorzitter Maarten Kersten zet zich al sinds april 2020 in voor de noodlijdende marktkooplui en winkeliers. Het wordt tijd dat de ondernemers financieel gecompenseerd worden door de gemeente en dat de lange beloofde terugkeer van de markt naar de Nieuwe Rijn eindelijk wordt uitgevoerd. Partij Sleutelstad is in samenwerking met Centrummanagement tot twee voorstellen gekomen die bij de kaderbrief worden ingediend.

  • Financiële ondersteuning van de noodlijdende marktkooplui en binnenstadwinkeliers door het voor een halfjaar kwijtschelden van de markt- en staangelden, uitstel van de verhoging van de OZB en het niet langer heffen van de precariobelasting op terrassen. 
  • Terugkeer van de markt naar de Nieuwe Rijn, zoals eerder al was beloofd (per 17 juli). Nog nooit heeft er een besmetting op de markt plaatsgevonden, terwijl de verplaatsing wel bijdraagt aan de inkomensderving van veel marktkooplieden. Het college dient daarom terug te komen van haar voorgenomen besluit om de terugkeer op de lange baan te schuiven.

De oproep om de binnenstadondernemers te ondersteunen was bij veel andere partijen echter aan dovemansoren gericht; veel partijen twijfelden aan de ernst van het omzetverlies van veel binnenstadondernemers. Om andere commissieleden de ernst van de situatie in te doen zien wordt mede op initiatief van fractievoorzitter Kersten een bijeenkomst tussen marktondermers en raadsleden gehouden.