SP, PvdD en PS: Geef de Leidse parken monumentenstatus!

In een versteende stad als Leiden moeten we zuinig zijn op het weinige groen dat we in onze stad hebben. Helaas zien we vaak het tegenovergestelde: de plannen om koste wat het kost een deel van het Roomburgerpark op te offeren aan een groot plastic hockeyveld en recent subsidieverstrekkingen voor een discgolfbaan in polderpark Cronesteyn zonder überhaupt te onderzoeken of dit geen aantasting van natuur, rust en biodiversiteit oplevert. Het wordt hoog tijd dat de Leidse parken meer bescherming krijgen: SP, Partij voor de Dieren en Partij Sleutelstad dienen daarom bij kaderbrief een voorstel in om het Roomburgerpark, Cronesteyn en de Singelparken tot monumenten te verklaren.

Een monumentenstatus biedt meer bescherming. De gemeente kan zelf overgaan tot inschrijving van de parken in het gemeentelijke monumentenregister; daarnaast wordt verzocht om ook de landelijke monumentenstatus aan te vragen.

Update: De motie heeft het helaas niet gehaald door de tegenstem van GroenLinks, PvdA en D66.