Partij Sleutelstad en VVD: Meer geld naar veiligheid

Partij Sleutelstad wil dat het budget voor veiligheid verhoogd wordt. Vanuit de organisatie klinkt de roep om meer middelen en een grotere capaciteit om de taken op het vlak van veiligheid, handhaving en bestrijding van de ondermijning tegen te gaan. Het college heeft er echter voor gekozen om de aanvragen vanuit de organisatie slechts met 50% tegemoet te komen. Op veiligheid mag echter niet beknibbeld worden, zeker niet op het bestrijden van de ondermijning: Partij Sleutelstad dient daarom samen met de VVD een motie in om meer geld uit te trekken voor veiligheid en om de aanvragen voor meer budget volledig tegemoet te komen.

De motie is hier te raadplegen. Het gaat in totaal om ongeveer €200.000 extra per jaar. In de motie wordt dit bedrag voor 2022 en 2023; na de verkiezingen moet een structurele dekking gevonden worden. Op dit moment geeft Leiden slechts een bescheiden bedrag uit aan veiligheid; minder dan in vergelijkbare gemeentes.