Partij Sleutelstad pleit voor slimme en verantwoorde invulling van bedrijventerrein Vlietzone-Midden

De Vlietzone-Midden (het deel tussen de schaatshal en de rioolwaterzuivering aan de Voorschoterweg) zal worden ontwikkeld tot een bedrijventerrein. De gemeente wil op dit terrein vooral bedrijven met een hogere milieubelasting vestigen. Ons duo-raadslid Marcel Mioch beet zich vast in dit dossier en vroeg tijdens de commissievergadering aandacht voor dubbel ruimtegebruik, het behoud van ter plaatse gevestigde verenigingen, ruimte voor een bouwmarkt en het voorkomen van overlast voor omwonenden.

Behoud van Duivenvereniging Blauwkras

Mioch begon zijn betoog met een pleidooi voor de duivenvereniging Blauwkras, die zonder subsidie al 40 jaar in de Vlietzone-Midden gevestigd is. “Op 3 oktober 2024 vieren we 450 jaar Leids ontzet. Daar horen ook duiven bij, en dus ook de duivenvereniging Blauwkras,” benadrukte Mioch. Hij pleitte ervoor dat deze historische vereniging een passend onderkomen behoudt in de nieuwe plannen.

Aanpak van lichtvervuiling

Een ander belangrijk discussiepunt was de aanpak van lichtvervuiling aan de Vlietweg. Mioch wees erop dat eerdere inspanningen om dit probleem op te lossen niet effectief zijn geweest. “We hebben een inspreker gehad, er zijn gesprekken geweest en de commissie heeft de Vlietzone bezocht. Desondanks zijn mijn technische vragen onbevredigend beantwoord en is de lichtvervuiling door de nieuwe parkeerplaats alleen maar toegenomen,” aldus Mioch. Hij uitte zijn zorgen over de capaciteiten van het projectmanagement om dergelijke problemen op te lossen.

Dubbel ruimtegebruik

Mioch riep op tot een dynamischer benadering van ruimtegebruik in de Vlietzone-Midden. Hij stelde verschillende innovatieve ideeën voor, zoals verticale en horizontale groenvoorziening op gebouwen, waterberging op daken, verticale zonnepanelen en diepere waterbergingen die ook als verenigingsgebouwen kunnen dienen. “Een halfope loods met groenvoorziening erboven kan niet alleen geluid en licht dempen, maar ook een mooi stukje kunstnatuur creëren,” stelde hij voor. Ook suggereerde hij de mogelijkheid van een gestapelde stadswerf met een bouwmarkt en eigen parkeerplaats.n

Betrekken van scholieren en studenten

Ten slotte pleitte Mioch voor het betrekken van scholieren en studenten in de ontwerpfase van het project. “We hebben vorig jaar een prachtig project van verschillende scholen gezien in deze raadszaal. Misschien is dit ook een idee voor de ruimteontwikkeling van Vlietzone-Midden,” stelde hij voor. Door jongeren te betrekken, kan er frisse en innovatieve input worden verkregen voor een slimmere omgang met de beschikbare ruimte.

Conclusie

Dankzij de inzet van duo-raadslid Marcel Mioch heeft Partij Sleutelstad tijdens de commissievergadering belangrijke punten aangekaart over de ontwikkeling van bedrijventerrein Vlietzone-Midden. Zijn pleidooi voor het behoud van verenigingen, het oplossen van lichtvervuiling, innovatief ruimtegebruik en gemeenschapsbetrokkenheid onderstreept het belang van zorgvuldige en verantwoorde besluitvorming. Partij Sleutelstad blijft zich inzetten voor een leefbare en verantwoorde ontwikkeling van de Vlietzone-Midden, met oog voor zowel de huidige als toekomstige behoeften van de gemeenschap.