Partij Sleutelstad voor behoud religieus neutraal BOA-uniform

Rotterdam, de uitrusting van een politieagent, de agent heeft aan zijn riem of koppel, oa een pistool, handboeien, pepperspray, een wapenstok en communicatiemiddelen. foto: Evert-Jan Daniels

Partij Sleutelstad heeft afgelopen donderdag tegen het toestaan van religieuze symbolen bij Leidse boa’s gestemd. PvdA en GroenLinks hadden een motie ingediend die dat toestaat. Wat de fractie betreft dient het Boa-uniform – net als bij de politie – religieus neutraal te blijven. De motie lijkt daarnaast vooral te zijn ingediend om een politiek-ideologische strijd met het nieuwe kabinet aan te wakkeren in plaats van om een probleem op te lossen en is daarmee een voorbeeld van identiteitspolitiek. Een meerderheid stemde echter voor het voorstel.

 

Duo-raadslid Ron Derogee: “Uniform betekent gelijkvorming en geeft dus aan dat alle dragers dezelfde kleding dragen. Het doel van een uniform is herkenning: Mensen kunnen zien bij welk bedrijf een persoon hoort en welke rang die persoon heeft. Het uniform maakt iedereen gelijk. Het zorgt ervoor dat elk individu – ongeacht achtergrond, ras, sociale klasse of leeftijd – onderdeel wordt van een groep, vechtend voor dezelfde doelen. Partij Sleutelstad deelt de zorgen van de BOA-bond. De BOA-bond ziet wel degelijk risico’s. Derogee: “Als je iemand een boete geeft, moet je niet willen dat de burger denkt: jij bent niet neutraal. Je pakt alleen mij aan. Die gedachte mag niet opkomen. En daarvoor hebben wij dat uniform. Je moet die neutraliteit op voorhand uitstralen.”

 

Derogee vraagt zich ook af waar de grens wordt gelegd: “Leiden is een inclusieve stad met veel verschillende achtergronden en vele nationaliteiten die allemaal hun eigen geloofsovertuiging hebben. Waar wordt dan de grens getrokken als men zichtbaar uiting wil geven aan haar of zijn geloof? Blijft bij een keppel, een hoofdoek en een kruisje? En zo ja, wie sluiten we dan uit?”

 

Er is op dit moment ook geen vraag naar het toestaan van religieuze symbolen. Burgemeester Peter van de Velden liet weten dat er nog nooit een handhaver of sollicitant hier behoefte aan heeft gehad. Uit een rondgang bij steden die dit wel toestaan, is hier ook nog geen animo voor geweest. Inmiddels is ook duidelijk geworden dat het rijk het verbod op religieuze symbolen bij BOA’s landelijk gaat vastleggen. Toch willen PvdA en GroenLinks het voorstel doorduwen. Het lijkt hun vooral om een statement te gaan.

 

Fractievoorzitter Thijs Vos legde in de raad een stemverklaring af: “Dit is cynische politiek. PvdA en GroenLinks offeren de scheiding van kerk en staat en goed werkgeverschap op het altaar van de identiteitspolitiek. Niet om een probleem op te lossen, maar om een politiek-ideologische strijd met de rijksoverheid te voeren. Wij stemmen tegen.”

 

GroenLinks, PvdA, PvdD, één D66’er, een SvL’er en een SP’er stemden voor. Partij Sleutelstad, VVD, CDA, CU, vijf D66’ers en een SVL’er stemden tegen. Met 20 stemmen haalde de motie net een meerderheid. Of de motie ook daadwerkelijk geimplenteerd gaat worden blijft onduidelijk met het aanstaande verbod. De burgemeester vond het geen goed werkgeverschap om religieuze symbolen eerst toe te staan en daarna weer te verbieden.