Kort geding: Voorzieningenrechter stelt Kersten c.s. in het gelijk

De rechtbank Den Haag heeft op 8 mei jl. de eisen van de Leidse “dissidente” leden en raadsleden van Partij Sleutelstad, Jitan, Siwpersad en Kalicharan, afgewezen en hen tot alle kosten van het kort geding veroordeeld. De rechter, mr. Vetter, heeft de rechtmatigheid van het vorig jaar op 23 september benoemde en bij de ledenvergadering op 9 januari jl. nog eens bekrachtigde partijbestuur van Partij Sleutelstad bevestigd. De president van de Haagse rechtbank oordeelde dat “voorhands vanuit kan worden gegaan dat er tijdens deze vergadering van 9 januari jl een rechtsgeldig besluit is genomen met betrekking tot het bestuur van de Partij.” Fractievoorzitter Maarten Kersten hoopt dat nu in goed overleg een punt achter het conflict kan worden gezet.

Het kort geding was aangespannen door het raadslid Anandkoemar Jitan en het duo-raadslid Anand Siwpersad, na een conflict met de 29 andere leden van de partij. Steen des aanstoots was de verkiezing van een nieuw bestuur tijdens de algemene ledenvergadering op 23 september, die nota bene mede door henzelf gezamenlijk was georganiseerd. Zij vreesden, met slechts 2 kandidaten, daarna geen meerderheid te kunnen krijgen in een vijfmansbestuur en geen grip meer te hebben op de politieke vereniging. Vervolgens betwistten zij de rechtsgeldigheid van ALV en bestuur . Een aangekondigde maar nooit uitgevoerde afsplitsing in de fractie en het nu mislukte kort geding waren het gevolg.

Om hun eisen jegens het bestuur en de fractiemeerderheid kracht bij te zetten werd een in 2018 plaatsgevonden bestuursvergadering achteraf omgedoopt tot “ledenvergadering”, met daarbij de claim dat tijdens deze vergadering bestuursbenoemingen zouden hebben plaatsgevonden. De rechter maakte hier echter korte metten mee en stelt dat die zogenaamde benoemingsbesluiten “nietig dan wel vernietigbaar” zijn. Weliswaar oordeelde de rechtbank dat ook een latere ALV, op 23 september 2019, enkele mankementen kende, maar tegelijkertijd dat de toen benoemde bestuursleden “het door de leden gewenste bestuur” vormen door het op 9 januari j.l genomen unanieme en rechtsgeldige besluit van de leden tot herbevestiging van het huidige bestuur. Alle drie de vorderingen van Jitan en Siwpersad zijn dan ook afgewezen.

U kunt het vonnis in kort geding hier lezen.