Partij Sleutelstad steekt hand uit naar verliezers kort geding

De rechtbank Den Haag heeft op 8 mei jl. de eisen van de Leidse “dissidente” leden en raadsleden van Partij Sleutelstad, Jitan, Siwpersad en Kalicharan, afgewezen en hen tot alle kosten van het kort geding veroordeeld. De rechter, mr. Vetter, heeft de rechtmatigheid van het vorig jaar op 23 september benoemde en bij de ledenvergadering op 9 januari jl. nog eens bekrachtigde partijbestuur van Partij Sleutelstad bevestigd. De president van de Haagse rechtbank oordeelde dat “voorhands vanuit kan worden gegaan dat er tijdens deze vergadering van 9 januari jl een rechtsgeldig besluit is genomen met betrekking tot het bestuur van de Partij.” Fractievoorzitter Maarten Kersten hoopt dat nu in goed overleg een punt achter het conflict kan worden gezet.

Het kort geding was aangespannen door het raadslid Anandkoemar Jitan en het duo-raadslid Anand Siwpersad, na een conflict met de 29 andere leden van de partij. Steen des aanstoots was de verkiezing van een nieuw bestuur tijdens de algemene ledenvergadering op 23 september, die nota bene mede door henzelf gezamenlijk was georganiseerd. Zij vreesden, met slechts 2 kandidaten, daarna geen meerderheid te kunnen krijgen in een vijfmansbestuur en geen grip meer te hebben op de politieke vereniging. Vervolgens betwistten zij de rechtsgeldigheid van ALV en bestuur . Een aangekondigde maar nooit uitgevoerde afsplitsing in de fractie en het nu mislukte kort geding waren het gevolg.

Om hun eisen jegens het bestuur en de fractiemeerderheid kracht bij te zetten werd een in 2018 plaatsgevonden bestuursvergadering achteraf omgedoopt tot “ledenvergadering”, met daarbij de claim dat tijdens deze vergadering bestuursbenoemingen zouden hebben plaatsgevonden. De rechter maakte hier echter korte metten mee en stelt dat die zogenaamde benoemingsbesluiten “nietig dan wel vernietigbaar” zijn. Weliswaar oordeelde de rechtbank dat ook een latere ALV, op 23 september 2019, enkele mankementen kende, maar tegelijkertijd dat de toen benoemde bestuursleden “het door de leden gewenste bestuur” vormen door het op 9 januari j.l genomen unanieme en rechtsgeldige besluit van de leden tot herbevestiging van het huidige bestuur. Alle drie de vorderingen van Jitan en Siwpersad zijn dan ook afgewezen, maar zij kondigden wel al meteen aan, een bodemprocedure tegen “hun eigen vereniging” te gaan starten. Een vereniging waarvan zij zich als eigenaren beschouwen, omdat zij die tien jaar geleden mede hebben opgericht. De rechter merkte in de zitting wel fijntjes op dat alle leden de eigenaren zijn.

Fractievoorzitter Maarten Kersten betreurt dat eerdere bemiddelingspogingen niet van de grond zijn gekomen. Hij nodigt Siwpersad en Jitan nu weer uit voor een verzoeningsgesprek. “Er is veel gebeurd, maar het wordt tijd dat er eindelijk een werkbare oplossing komt. Beide partijen moeten over hun eigen schaduw heenstappen, zodat ze met vereende krachten de belangen van de Leidse burger kunnen behartigen.”

Kersten hoopt dat met goed overleg een procedure nog kan worden voorkomen: “Het aanbod staat nog steeds. Weer een proces is zonde van imago, tijd, geld en energie. De kans lijkt nu heel klein, maar we zijn het aan onze kiezers verschuldigd om een laatste lijmpoging te doen. Ik hoop dat Anand en Jitan deze handschoen oppakken en de partij, ook “hún kindje”, samen groot kunnen brengen.