Leden Partij Sleutelstad benoemen Thijs Vos tot lijsttrekker

Thijs Vos, duo-raadslid Partij Sleutelstad

Leiden – De leden van Partij Sleutelstad hebben Thijs Vos unaniem benoemd tot lijsttrekker van Partij Sleutelstad bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022. Maarten Kersten (75), die de partij sinds 2013 heeft geleid, heeft zich niet meer beschikbaar gesteld. Met de benoeming van Vos brengen de leden de wens tot uitdrukking om zowel voort te bouwen op wat in de afgelopen jaren is bereikt als om nieuwe wegen in te slaan. Fractievoorzitter Kersten heeft Vos alle steun toegezegd in de naderende verkiezingscampagne: ‘Ik wil een stapje terugdoen ten bate van vernieuwing en verjonging. Maar ik wil wel mijn ervaring inzetten in een laatste periode als raadslid en mij ten dienste stellen voor ons hoofdideaal: meer zeggenschap voor de burger’.

Burgers hebben nog altijd veel te weinig invloed. Het wordt tijd dat de Leidse politiek weer van ons allemaal wordt. De verkiezingen worden een referendum over inspraak.

Thijs Vos (Kapelle, 1995) is geen onbekende in de Leidse gemeentepolitiek. Vos begon zijn loopbaan bij Partij Sleutelstad als fractie-assistent en is medio 2020 benoemd tot duoraadslid. In die rol is hij woordvoerder over democratie, bestuur, mobiliteit, veiligheid, milieu, financiën en belastingen. Vos zet zich in voor meer invloed van burgers in de landelijke en lokale politiek. Eerder deed hij dat bij de landelijke beweging Meer Democratie en nu als lijsttrekker van Partij Sleutelstad: ‘Burgers hebben nog altijd veel te weinig zeggenschap. Het wordt tijd dat de Leidse politiek weer van ons allemaal wordt. De verkiezingen worden een referendum over participatie en inspraak’. In het dagelijks leven is Vos politicoloog met een betrekking als onderzoeksassistent aan de Universiteit Groningen.

In een eerste reactie op zijn benoeming zegt Vos: ‘Ik vind het een eer dat ik het werk dat Maarten als fractievoorzitter voor de Leidenaren heeft verricht, mag voortzetten. Samen met Maarten werk ik aan een mooi verkiezingsprogramma’. Partij Sleutelstad staat voor een democratischer, socialer, duurzamer, groener, leefbaarder en veiliger Leiden en heeft in de huidige raadsperiode belangrijke successen geboekt. Voorbeelden daarvan zijn onder veel meer: het behoud van het Roomburgerpark, de starterslening voor jonge woningzoekenden, de inzet voor het sociaal domein, bescherming van natuur en landschap in de RES, het verzet tegen de verhoging van de referendumdrempel en het geven van zeggenschap aan de raad over de herplaatsing van de tiny houses. Met Vos als lijsttrekker heeft Partij Sleutelstad, op dit moment de enige gekozen lokale partij in de raad, zich weten te verzekeren van een kundig en enthousiast behartiger van de belangen van de Leidse bevolking.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Edgar van Lokven (bestuurslid).