Partij Sleutelstad is op zoek naar jou! Vacature (duo-)raadslid

Op 16 maart 2022 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Partij Sleutelstad is op zoek naar actieve Leidenaren die zich hard willen maken voor een democratischer, socialer, duurzamer en veiliger Leiden. Geïnteresseerden kunnen zich tot 1 oktober via dit formulier aanmelden. Onze Kandidaatstellingscommissie gaat graag met je in gesprek.

De Kandidaatstellingscommissie stelt eind oktober een ontwerp-kandidatenlijst op. De lijst, inclusief de definitieve volgorde, wordt vervolgens in november door de Algemene Ledenvergadering (ALV) vastgesteld. De lijsttrekker is reeds benoemd: Thijs Vos is bij de afgelopen ledenvergadering unaniem tot lijsttrekker van Partij Sleutelstad gekozen.

Naast kandidaat-(duo)raadsleden zijn we ook op zoek naar leden die op een andere manier ons team willen versterken. We hebben behoefte aan een flink aantal vrijwilligers die zich willen inzetten als adviseur, in een ondersteunende functie, in een werkgroep of voor de campagne. Verder zijn we nog op zoek naar nieuwe bestuursleden.

Lees meer: Verkiezingen 2022