Leden Partij Sleutelstad stellen kandidatenlijst vast

Leiden – De leden van Partij Sleutelstad hebben deze week De Lèise Lèis (De Leidse Lijst), de kandidatenlijst voor de komende gemeenteraadsverkiezingen vastgesteld. De partij krijgt daarbij lijstnummer acht toebedeeld. Naast lijsttrekker Thijs Vos en nestor Maarten Kersten (2), wordt de top van de lijst compleet gemaakt door duo-raadslid Famke Guler (3), ondernemer en oud-partijleider van de stadspartij Leiden Ontzet Eli de Graaf (4), voorzitter van wijkvereniging Stevenshof Ron Derogee (5) en activiste voor huurders in de sociale sector Patty Verkuylen (6).

Met geboren en getogen Leidenaren als Eli de Graaf, Ron Derogee en Ilja Wielders (beide Stevenshof), Patty Verkuylen en Fatima Blouh (beide Merenwijk) en Jordy Boutier (Noord/De Kooi) hoog op de lijst, zet de partij stevig in op het mobiliseren van de kiezers in de wijken buiten het centrum. Met de door de leden gekozen strijdkreet Lèis ach, Lèijenarîh aan de mach (Lijst acht, Leidenaren aan de macht) wil de partij de Leidse kiezers in wijken als Noord, De Mors, Stevenshof en Merenwijk laten zien dat zij niet langer worden vergeten. Kandidaat Derogee: ‘De mensen in de buitenwijken hebben continu het gevoel dat er over hen wordt beslist zonder dat er echt wordt geluisterd. Partij Sleutelstad brengt de politiek terug naar de gewone mensen’. De komende maanden zijn de kandidaten vaak in de wijken te vinden tijdens spreekuren, bewonersbijeenkomsten en debatten.  

Lijsttrekker Vos is trots op de Lèise Lèis: ‘Wij zijn er als partij in geslaagd om een lijst te presenteren waar gewone Leidenaren met praktische opleiding en levenservaring ruim zijn vertegenwoordigd. Geen enkele andere partij kan dat zeggen. Wij kijken vol vertrouwen uit naar de verkiezingen waarin de Leidenaren de macht over hun wijken terugpakken van de bestuurlijke elite’. Partij Sleutelstad zet zich tijdens de campagne onder meer in voor het volksinitiatief, voor een minderheidscollege en voor een socialer en humaner minimabeleid.

TOP 10 KANDIDATENLIJST

Thijs is het jongste lid van de partij maar desondanks is hij nu al gepokt en gemazeld in zowel het besturen van de partij als in het politieke handwerk. De promovendus in de politicologie is begonnen als fractie-assistent en heeft zich daarna ontwikkeld tot duo-raadslid en secretaris van het bestuur. Ons speerpunt ‘nieuwe democratie’ is bij Thijs in goede handen maar ook op andere beleidsterreinen kan hij uitstekend uit de voeten. Met zijn doorwrochte pleidooien voor een minderheidscollege en het volksinitiatief legt hij de coalitiepartijen het vuur aan de schenen.

Maarten mag met recht de nestor van Partij Sleutelstad worden genoemd. Dankzij zijn tomeloze inzet tijdens de verkiezingscampagne in 2018 kon de partij met maar liefst twee leden in de gemeenteraad aantreden. Wie met Maarten een ommetje maakt in de stad merkt hoezeer de Leidenaren zijn inzet weten te waarderen. Maarten doet voor de jonge garde in de partij graag een stapje opzij maar dat betekent geenszins dat het heilig vuur is gedoofd. Integendeel. In de komende campagne strijdt Maarten zij en zij met Thijs en de andere kandidaten voor de Leidenaren.  

Famke is in het dagelijks leven directeur van een organisatie voor maatschappelijke zorg en ondersteuning. Niet voor niets gaat het wel en wee van de gewone Leidenaren haar aan het hart. Als het aan Famke ligt worden de bezuinigingen van dit gemeentebestuur op Leidenaren met een smalle beurs zo snel als mogelijk is teruggedraaid. Met Famke op de lijst beschikt de partij over een ervaren politica die gaat voor het resultaat.

Eli is van alle kandidaten op deze Leidse Lijst misschien wel de Leidenaar met de langste politieke ervaring. In het verleden was Eli, geboren en getogen in de Sleutelstad, lijsttrekker en fractievoorzitter van de stadspartij Leiden Ontzet. Met zijn verleden als ondernemer, zijn ongekend groot sociaal netwerk en zijn warm hart voor de stad is hij de creatieve verbinder die zich inzet voor alle Leidenaren: oud en jong, arm en rijk. Eli is letterlijk van alle markten thuis en voelt zich als een vis in het water bij onderwerpen over werk, ondernemen en economie.

De geboren en getogen Leidenaar Ron heeft zijn sporen verdiend als inspecteur van politie in de hoofdstad. Echter zijn hart ligt in de eerste plaats bij de bewoners in de Stevenshof die helaas maar al te vaak door het gemeentebestuur over het hoofd worden gezien. Als voorzitter van de wijkvereniging Stevenshof heeft Ron stevige ideeën over wonen, leefbaarheid en veiligheid. Met Ron in de raad beschikt Partij Sleutelstad straks over een doener die de gewone Leidenaar in het stadhuis een stem geeft.

Patty is voor de partijgenoten bekend als de penningmeester van het partijbestuur. Deze geboren en getogen Leidse heeft haar hart verpand aan de Merenwijk en aan de belangen van de huurders in de sociale sector die zij met verve vertegenwoordigt in een belangenorganisatie. Patty maakt net zo makkelijk een praatje met een wethouder, een directeur van een woningcorporatie als met de man of vrouw in de straat. Jongeren en starters op de woningmarkt vinden bij Patty altijd een luisterend oor. Met Patty hebben de Leidenaren straks een energieke en bevlogen volksvertegenwoordiger.

Marcel, afgestudeerd in de bedrijfseconomie, is de multimedia expert en toerismedeskundige van Partij Sleutelstad. Met zijn creatieve vondsten geeft hij de campagne van de partij extra glans. Als ervaren reisleider met een voorliefde voor Japan, weet hij hoe belangrijk het is om het evenwicht te bewaren tussen toerisme en leefbaarheid. Marcel zet zijn reislust graag op een laag pitje als hij de Leidenaar kan dienen in de gemeenteraad.

Fatima, geboren en getogen in de Merenwijk, is voor Partij Sleutelstad een van de woordvoerders in de commissie werk en middelen. In het dagelijks leven zet zij zich als directeur van een maatschappelijke organisatie in voor Leidenaren met een afstand tot de arbeidsmarkt. Fatima wil graag nog een periode door als (duo-)raadslid om het mooie partijprogramma met de speerpunten voor werk en inkomen te realiseren en om vorm te geven aan meer diversiteit in de politiek.

Jordy, woonachtig in De Kooi, is zelfstandig ondernemer en oprichter en eigenaar van een bedrijf waarmee hij actief is in het bouwen en beheren van websites en online marketing. Leidenaren kennen Jordy van de door hem gestarte petitie voor het behoud van Leidens ontzet in de oude vorm en als bestuurslid van voetbalvereniging Leidsche Boys.

Ilja, in het dagelijks leven maatschappelijk werker en (job)coach bij een instelling voor maatschappelijke zorg, woont in de Stevenshof. Door haar werk heeft zij veel affiniteit met Leidenaren die het minder goed hebben getroffen in het leven. Vanuit haar functie heeft zij een goede kijk op wat deze mensen nodig hebben om krachtig in het leven te staan. In de lokale politiek kan Ilja daar haar steentje aan bijdragen. 

De overige kandidaten op de Leidse Lijst worden op een later moment bekend gemaakt.