Partij Sleutelstad: “Neem geen onomkeerbare beslissingen over miljoenenproject Leidse Ring Noord voor de verkiezingen”

© Gemeente Leiden.

Met de verkiezingen in aantocht neemt de gemeenteraad in de laatste maanden besluit na besluit over de aanleg van de peperdure Leidse Ring Noord (€155.000.000,-). Daarmee vormt de Leidse Ring Noord (LRN) de grootste bijdrage aan de snel toenemende schuldenlast van de gemeente Leiden (circa 1 miljard in 2024). De rekening is voor de Leidenaar, die tot 2080(!) jaarlijks zo’n anderhalf miljoen euro mag neerleggen voor een ringweg die nauwelijks snelheidswinst oplevert. Partij Sleutelstad vroeg het college om geen onomkeerbare beslissingen te nemen totdat de kiezer zich tijdens de verkiezingen over heeft kunnen uitspreken. Dat werd afgewezen door coalitie en wethouder. Daarbij kwam tijdens het debat duidelijk naar voren dat de coalitie zich heel goed realiseert dat er onder burgers geen draagvlak is voor dit megalomane project.

In Leiden nemen de schulden in hoog tempo toe. Om haar plannen te realiseren leent het linkse college van D66, GroenLinks en PvdA enorme bedragen. Per 2024 stijgt de schuldquote daardoor zelfs boven de 190% – ver boven de door het rijk gehanteerde signaalwaardes. Partij Sleutelstad en andere oppositiepartijen spreken al sinds de aanvang van dit college hun zorgen uit over de stijgende schulden. Partij Sleutelstad heeft daarbij benadrukt dat dit niet alleen grote financiële risico’s oplevert, maar dat het ook de beleidsvrijheid van volgende gemeenteraden inperkt. Zo zal Leiden structureel 55 miljoen euro per jaar (10% van de begroting) kwijt zijn aan het afbetalen van schulden en rentekosten. Dat geld kan niet uitgegeven worden aan zorg, veiligheid of betaalbare woningen.

Wat het volgende stadsbestuur hier aan kan doen? In antwoord op deze vraag opperde wethouder Dirkse (financiën) ironisch genoeg zelf dat het volgende stadsbestuur grote projecten als de Leidse Ring Noord zou kunnen schrappen. “Als een nieuw stadsbestuur andere keuzes wil maken, hoeven ze alleen maar bepaalde besluiten terug te draaien,” zo zei Dirkse een paar maanden geleden tegen omroep Sleutelstad FM, om vervolgens te verwijzen naar de Leidse Ring Noord.

Door het nog kort voor de verkiezingen voorleggen van uitvoeringsbesluiten en opstarten van aanbestedingstrajecten dreigt echter juist deze investering praktisch alsnog onomkeerbaar te worden gemaakt. Partij Sleutelstad wil het college aan de woorden van haar eigen wethouder financiën houden. Daarom dienden we bij de begroting een motie in die het college opriep om voor de verkiezingen geen onomkeerbare beslissingen te nemen. Deze werd uiteraard verworpen door de coalitiepartijen.

De vermoedelijke reden daarvoor kwam al tijdens de commissievergadering naar voren. Toen in de discussie een referendum over de Leidse Ring Noord kort naar voren kwam spraken zowel wethouder Dirkse als de D66-fractie uit dat het bij een referendum gelijk gedaan zou zijn met de ringwegplannen. Zelfs de coalitiepartijen begrijpen dus dat er onder de bevolking geen steun is voor de Leidse Ring Noord…