Partij Sleutelstad zorgt voor meer maatschappelijke zorg en opvang voor kwetsbare jongeren

Op voorspraak van Partij Sleutelstad, SP en de ChristenUnie komt er extra geld beschikbaar voor de maatschappelijke opvang zorg voor jongeren. Dat is onderdeel van een door negen partijen bereikt compromis. Duo-raadslid Famke Güler was de initiatiefnemer van het voorstel om een aparte noodopvang voor jongeren te creëren.

In Leiden neemt het aantal jongeren dat problemen heeft bij het vinden van huisvesting toe. Zodanig dat ze zelfs dak- of thuisloos raken. Zonder de zekerheid van een dak boven het hoofd is het onmogelijk te werken aan problemen als schulden, schoolverlaten, verslaving en psychische problematiek. Ook het aantal jongeren in de leeftijd tot en met 27 jaar met gevoelens van eenzaamheid en psychische problemen groeit in Leiden.

Jongeren die met de voorgaande situaties te maken krijgen, verdienen extra ondersteuning, onder andere in de vorm van een aparte maatschappelijke opvang. Duo-raadslid Famke Güler brak daar een lans voor tijdens de behandeling van de begroting in de commissie Onderwijs en Samenleving. Daarbij wees zij er op dat de Binnenvest geen plek is voor deze jongeren om te verblijven en werd daarom een motie aangekondigd.

Tot grote vreugde van Partij Sleutelstad wordt, indien mogelijk, een aparte noodopvang buiten de Binnenvest voor jongeren georganiseerd. In ieder geval wordt in de tussentijd actief gezocht naar (alternatieve) woongelegenheden voor deze groep.

Het voorstel voor meer maatschappelijke zorg voor jongeren in deze positie is na aandringen van de SP, Christenunie en Partij Sleutelstad opgenomen in het door negen partijen bereikte compromisvoorstel om het extra geld dat vanuit het Rijk beschikbaar kwam te verdelen. Tot 2025 komt daardoor jaarlijks €75.000,- extra beschikbaar voor organisatie die jongeren t/m 27 jaar ondersteuning bieden. Dit omvat onder andere huisvesting, psychische hulp, verslavingszorg, aanpak van schulden en schooluitval.