Leidsch Dagblad prikt verkiezingspropaganda college door: Van de 4.104 woningen in aanbouw slechts 241 sociaal – Partij Sleutelstad wil uitleg

© D66 Leiden
 

(Update: Volgens het college kloppen de cijfers uit de factcheck van het Leidsch Dagblad niet. Wij vragen dit nog nader uit.)

Met de verkiezingen in aankomst kloppen de collegepartijen zich graag op de borst over het grote aantal woningen dat gebouwd wordt. Bouwwethouder en D66-lijsttrekker Fleur Spijker prijkt op de sociale media bij het ene na het andere project in aanbouw. Om 4.104 woningen zou het gaan. Maar waarom kunnen gewone Leidenaren dan nog steeds geen woning vinden? Het Leidsch Dagblad heeft de cijfers uitgezocht en ontdekte dat slechts 6% van 4.104 sociale huurwoningen zijn. “Een irritante campagneleugen,” zo concludeert LD-journalist Aad Rietveld. Vanavond vraagt Partij Sleutelstad in de gemeenteraad daarom om opheldering van de wethouder.  

Uit het onderzoek van het Leidsch Dagblad blijkt dat van de 4.104 woningen in aanbouw het gaat in grote meerderheid – 2.475 – om studentenwoningen en daarnaast voor 1.041 om koopwoningen en 277 vrije sectorwoningen. Oftewel: van de 4.104 woningen waarmee gepronkt wordt zijn er slechts 241 sociale huur – 6% van het totaal. Van die 241 is een deel alleen geschikt voor eenpersoonshuishoudens en gaat een behoorlijke deel naar bijzondere doelgroepen. Voor gewone Leidenaren resteert daarmee slechts een verwaarloosbaar aantal woningen.

Vanavond (2 december) vraagt Partij Sleutelstad daarom bij de actualiteit om opheldering. Daarbij zullen de volgende vragen gesteld worden:

Door eindeloze wachtlijsten in de sociale huur en de onbetaalbare prijzen van koopwoningen en in de vrije sector is het vinden van een geschikte, laat staan betaalbare, woning voor veel Leidenaren een onmogelijke opgave geworden. Steeds meer jonge Leidenaren en ook andere door scheiding of andere acute problemen getroffen burgers hebben zelfs helemaal geen dak boven hun hoofd. 

Er is sprake van een ware wooncrisis. Daarom staan ook bijna alle partijen in dit huis achter de hoge bouwdoelstellingen van dit college, ondanks dat we het regelmatig oneens zijn over waar en hoe we die doelstelling moeten realiseren. 

Maar we zullen het allemaal eens zijn dat er in Leiden veel gebouwd wordt. Op de sociale media prijkt de bouwwethouder trots bij het ene bouwproject in aanbouw na het andere. Naar eigen zeggen gaat het maar liefst om 4.104 woningen.

Maar voor wie wordt er dan gebouwd? Het Leidsch Dagblad (26/11) heeft het uitgezocht: 2.475 van de 4.104 zijn studentenwoningen, 1.041 koop en 277 vrije sector. Slechts 241 van de 4.104 woningen van Spijker zijn sociale huur. Nog geen 6%. En zelfs daarvan gaat een behoorlijk deel naar bijzondere doelgroepen of is ongeschikt voor gezinnen.

Met andere woorden: Terwijl gewone Leidenaren een woontoren in hun achtertuin krijgen, blijft voor hen, voor hun niet studerende kinderen en andere niet-vermogende stadgenoten een woning onbereikbaar, tenzij ze tot de jongste doelgroep behoren en universitair kunnen gaan studeren. Daarom de volgende vragen:   

  1. Kan het college bevestigen dat deze cijfers correct of bij benadering juist zijn? Zo nee, dan ontvangen wij graag de juiste cijfers in absolute aantallen. Liefst ook over de afgelopen 4 jaar en komend jaar, per semester.
  2. Erkent de wethouder dat er voor gewone Leidenaren met een gezin en een kleine of normale beurs nauwelijks woningen zijn gebouwd of in aanbouw zijn? Vindt het college deze cijfers uit te leggen aan de stad?
  3. Is de wethouder het met ons eens dat het dan misleidend of minstens mis-informerend is om op de proppen te komen met cijfers en conclusies dat er meer dan 4.100 woningen in aanbouw zijn als het in werkelijkheid voor ruimschoots meer dan de helft om studentenwoningen gaat en het gros van de woningen voor de meeste Leidenaren ongeschikt of onbetaalbaar zijn?
  4. Hoe kan de bouw van studentenwoningen – maar liefst 2.500 van de 4100 – zo op peil liggen, terwijl er voor andere ingezetenen en de kinderen van gewone Leidenaren nauwelijks woningen bijkomen? Vindt het college dit gepast?
  5. Ten slotte, is de wethouder het met Partij Sleutelstad eens dat er met spoed extra woningen voor deze doelgroep moeten komen om haar, wellicht verkiezingen-gerichte,  zelfpromotie waar te kunnen gaan maken? Zo ja, hoe gaat het college dat regelen?