Partij Sleutelstad stelt vragen over voorgenomen tweerichtingsverkeer bussen op de smalle Morsweg

© Wikimedia, gebruiker: PPP (CC BY-SA 3.0)

De smalle Morsweg in Transvaal is één van de meest onveilige wegen in Leiden. Weliswaar is de bedoeling om hier alleen nog bestemmingsverkeer toe te staan, maar het college heeft tegelijkertijd voorgenomen om hier bussen in twee richtingen te laten rijden. Wij vragen ons ten zeerste af of het wel veilig en mogelijk is om bussen in twee richtingen over de smalle Morsweg te laten rijden. Daarom hebben we afgelopen week schriftelijke vragen gesteld.

Leiden streeft naar het verplaatsen van de busroutes om op die manier de Steenstraat-Stationsweg te ontzien van busverkeer. Voorkeursvariant van het college daarbij is om doorgaand verkeer op de Turfmarkt te beperken en om bussen in twee richtingen via de Morsweg, Rijnzichtbrug en Noordeinde te laten rijden.

Voordat een definitief besluit genomen zou worden zou het college eerst zowel bureauonderzoek als een praktijkpilot uitvoeren. Recent heeft het college echter gekozen om eerst uitgebreider bureauonderzoek uit te voeren en de praktijkproef pas te doen nadat de Rijnland geopend is. Dat is op zijn vroegst in 2023, terwijl de huidige OV-concessie al in december 2022 afloopt en de gemeente begin komend jaar al haar wensen mee moet geven aan de provincie Zuid-Holland voor de nieuwe OV-concessie. Dat betekent dat daarbij alleen het modelonderzoek, maar niet de lessen uit de praktijk kunnen worden meegenomen.

Dat baart zowel de wijkvereniging Transvaal als Partij Sleutelstad zorgen: De Morsweg behoort door de smalle weg en fietsbanen en het intensieve autoverkeer tot één van de gevaarlijkste verkeerspunten in Leiden. Tweerichtingsverkeer voor auto’s en fietsers past nauwelijks op de smalle Morsweg. Uit een eerder onderzoek van RTL kwam het zelfs naar voren als één van de plaatsen in heel Nederland met de grootste kans op verkeersongelukken. Mede daarom is al in 2012 door de raad uitgesproken om op de Morsweg eenrichtingsverkeer in te voeren en eind vorig jaar om de Morsweg verkeersveiliger voor fietsers te maken. De wijkvereniging heeft onlangs aangekaart dat de Morsweg ongeschikt is voor tweerichtingsbusverkeer en beschouwt dit – terecht – als in strijd met de eerder gedane toezegging.

Partij Sleutelstad heeft daarom schriftelijke vragen gesteld aan het college over het voorgenomen tweerichtingsverkeer. Zo vragen we hoe het college voor zich ziet dat bussen zonder extra risico’s voor fietsers in twee richtingen over de smalle Morsweg kunnen rijden en willen we opheldering over hoe dit zich verhoudt met de eerdere belofte om eenrichtingsverkeer in te voeren. Daarnaast willen we weten hoe het zit met de OV concessie: wat is de deadline voor het doorgeven van de wensen aan de provincie, wordt dit nog aan de raad voorgelegd en is verandering van de busroute daarna nog mogelijk?

Hoewel gesproken wordt van een voorkeursvariant, zijn ons geen andere varianten bekend. Daarom vragen we ook welke andere opties zijn of worden overwogen en of deze meegenomen worden in het onderzoek. Indien er inderdaad geen andere opties worden onderzocht, dan is de vraag of de uitkomst eigenlijk praktisch niet al vaststaat. Er is dan immers geen andere optie om terug te vallen, terwijl de gemeente wel al in de loop van komend jaar haar wensen voor de OV-concessie moet doorgeven.

Ten slotte doen we ook de suggestie om geen tweerichtingsverkeer op de Morsweg te introduceren, maar om bussen via één richting over zowel de Morsweg als de Turfmarkt te laten rijden.