Partij Sleutelstad enthousiast over herinrichting Noorderkwartier, maar kritisch over grote toename parkeerdruk

© Gemeente Leiden

Partij Sleutelstad heeft afgelopen donderdag enthousiast ingestemd met het uitvoeringsbesluit Klimaatbestending Noorderkwartier Oost. Met dit besluit wordt er meer groen toegevoegd, wordt verkeersveiligheid vergroot en de buurt klimaatadaptiever gemaakt. Het plan is de vrucht van een uitgebreid participatietraject, wat in positieve zin uitspringt. Partij Sleutelstad blijft wel kritisch over de kap van bomen en het schrappen van 61 parkeerplaatsen, waardoor de parkeerdruk sterk toeneemt.

Blijkens antwoorden op technische vragen van Partij Sleutelstad neemt door het schrappen van zoveel plaatsen de parkeerdruk toe van 63% naar 84% – slechts nipt onder de maximaal toegestane parkeerdruk (85%). Een meerderheid in de bewonersenquête op Doe Mee Leiden had juist aangegeven het belangrijk te vinden dat er voldoende parkeeraangelegenheden in de wijk zijn, terwijl een derde vindt dat er nu al onvoldoende plaatsen zijn en slechts luttele 2% dat er teveel plaatsen zijn.

Gelukkig kan dit deels worden opgevangen in de in de buurt gelegen Soestdijkkadegarage, die vaak gedeeltelijk leeg staat. Eerder vond al een proef plaats in deze garage en na vragen van Partij Sleutelstad heeft het college bevestigd bewonersparkeren in de garage mogelijk wordt. Dit in combinatie met het feit dat het gezien de schaarse ruimte anders niet mogelijk is om het Noorderkwartier te vergroenen en verkeersveiliger te maken – ook belangrijke wensen van bewoners – maakt dat PS akkoord kan gaan met de vermindering van het aantal plaatsen.

Daarmee is voor nu wel de rek eruit. In het voorstel is ook opgenomen dat het college een jaar na het uitvoeringsbesluit wil kijken of er nog meer plaatsen kunnen worden geschrapt. Dat is volgens ons veel te snel. Partij Sleutelstad heeft daarom een voorstel van de VVD om deze evaluatie pas na drie jaar uit te voeren mede ingediend. Het amendement werd door een grote meerderheid aangenomen.