Leidse oppositie stelt vragen over stopzetten Participatieplatform Energiepark

© BPD

Partij Sleutelstad heeft samen met de Partij voor de Dieren, SP en ChristenUnie schriftelijke vragen gesteld om opheldering te krijgen over het stukklappen van het participatie-experiment in het Energiepark.

Op 30 november 2023 stemde de gemeenteraad nog unaniem in met het Bestemmingsplan Energiepark. In tijden dat het eerder regel dan uitzondering is dat bouwplannen bij de Raad van State worden aangevochten, onderscheidde het Energiepark zich juist door het brede draagvlak onder betrokkenen voor de ontwikkelingen in het gebied: Ondanks de hobbelige weg naar het bestemmingsplan werd er niet één bezwaar ingediend door omwonenden en belanghebbenden.

Dat was zonder twijfel toe te schrijven aan de ambitieuze, vooruitstrevende participatieopzet die hier werd gehanteerd. Waar participatie bij andere bouwplannen zich beperkte tot informeren, werd hier nadrukkelijk voor de hogere tredes van de participatieladder gekozen: adviseren, co-creëeren en meebeslissen. Om hier goed vorm aan te geven is het Participatieplatform Energiepark opgericht dat als doel had 1) het organiseren van inclusieve participatie van huidige en toekomstige bewoners en 2) het toetsen van de ontwikkelingen aan het samen opgestelde omgevingsplan. Tussen de gemeente, de ontwikkelaars (OCE) en het Participatieplatform zijn afspraken gemaakt over besluitvorming, participatie en ondersteuning.

Tot onze grote verbazing is de participatie alsnog stukgelopen. Het Participatieplatform stopt omdat de gemeente en ontwikkelaars – in strijd met de afspraken – eigenstandig de oorspronkelijke plannen aanpast en de toegezegde (financiële) ondersteuning heeft uitgekleed. Het Participatieplatform geeft aan dat de gemeente hen wilde degraderen tot een “een club waar belangstellenden zich kunnen melden als ze mee willen praten over het Energiepark”.

Leidenaren hebben jarenlang vele uren geïnvesteerd om van de ontwikkelingen in het Energiepark een succes te maken. Het is een grote teleurstelling dat dit nu stukloopt.

Om deze gang van zaken aan de kaak te stellen, heeft fractievoorzitter Thijs Vos samen met (duo-)raadsleden van de Partij voor de Dieren, SP en ChristenUnie een reeks schriftelijke vragen gesteld aan het college van Burgemeester en Wethouders. De schriftelijke vragen zijn hier te lezen.