Meer openbare toiletten in de Binnenstad

Door de huidige coronamaatregelen (gesloten winkels, horeca, etc.) is er al maanden een gebrek aan toegankelijke toiletten. In het bijzonder voor mindervaliden is dat een probleem. D66, VVD, PvdA en Partij Sleutelstad willen daarom dat het college zich gaat inspannen voor voldoende extra schone toiletvoorzieningen. Deze dienen uiteraard toegankelijk te zijn voor mindervaliden. Het voorstel is unaniem goedgekeurd.

De motie verzoekt daarom om:

  • een extra toiletvoorziening bij de Catharinabrug
  • samen met ondernemers (Centrummanagement) en andere partijen alternatieven voor mindervaliden te zoeken
  • actieve communicatie over de bestaande voorzieningen, o.a. via sociale media, apps, de gemeentelijke website en fysiek op locaties
  • Het beheer van de parkeergarages aan de Lammermarkt en Garenmarkt aan te spreken op hun verantwoordelijkheid om te voorzien in schone sanitaire voorzieningen

De volledige motie is hier te vinden. Partij Sleutelstad heeft daarnaast voorgesteld om ook in kaart te brengen bij welke horeca het op dit moment mogelijk is om van de toiletvoorzieningen gebruik te maken.