Partij Sleutelstad steunt Actiegroep Kommarotonde: Kruising bij Jan van Houtkade-Geregracht moet veiliger

Omwonenden trekken al langer aan de bel: bij de ovale rotonde bij het kruispunt van de Jan van Houtkade, Geregracht, Korevaarstraat en Lammenschansweg is sprake van een gevaarlijke oversteeksituatie en overlast voor omwonenden. De Actiegroep Kommarotonde hamert daarom voor een zebrapad en de invoering van een 30KM-norm in dit deel van Jan van Houtkade. Partij Sleutelstad steunt deze eisen.

De onveilige situatie is eerder ook al aan de orde gesteld in schriftelijke vragen van Partij voor de Dieren. Dat leidde tot een teleurstellende beantwoording: het college weigert om de mogelijkheid van een zebrapad of het verlagen van de maximumsnelheid te onderzoeken. De gevaarlijke en onoverzichtelijke situatie voor fietsen en voetgangers wordt terzijde geschoven. Partij Sleutelstad heeft daarom samen met de Partij voor de Dieren technische vervolgvragen gesteld.

De Actiegroep heeft in de Hart van de Stadkrant, de wijkkrant van de Pieters en Academiewijk, diverse van de punten van het college weersproken en blijft zich hard maken voor verbetering van de verkeerssituatie bij de Jan van Houtkade. Partij Sleutelstad zal de Actiegroep daarin steunen. Op breder vlak bereidt onze fractievoorzitter Maarten Kersten op dit moment schriftelijke vragen voor over de hantering en handhaving van de maximumsnelheden op en binnen de singels van de binnenstad.

Update 23/06/2021: De technische vervolgvragen van Partij Sleutelstad en de Partij voor de Dieren zijn op 21 juni door het college beantwoord.

Lees verder: