Met massaal isoleren een lagere energierekening voor Leidenaren. Partij Sleutelstad dient voorstel in voor een écht Leids isolatie-offensief in

Duizenden Leidse huishoudens zwichten onder de krankzinnige energieprijzen. Hoewel er gestaag regelingen in het leven worden geroepen, blijft een duurzame oplossing voor energiearmoede uit. Partij Sleutelstad heeft daarom bij de begroting een voorstel ingediend om naar Amsterdams voorbeeld een Leids isolatie-offensief te starten. Dat is een zinvollere investering dan de driehonderd miljoen die de coalitiepartijen in asfalt steken.

“Als er iets de bestaanszekerheid van zoveel Leidenaren onder druk zet zijn het de enorme stijgingen van de energieprijzen,” volgens fractievoorzitter Thijs Vos: “Ondanks de rijksmaatregelen, worden tienduizenden Leidenaren en talloze ondernemingen en verenigingen door deze prijsstijgingen tot wanhoop en in de armoede gedreven. Partij Sleutelstad maakt zich hier enorme zorgen om.”

Zeker in stadsdelen als Noord en Zuidwest zijn de problemen enorm. Hier wonen veel huishoudens die zowel een laag inkomens als hoge energiekosten hebben door slecht geïsoleerde woningen. In Noord kampte vorig jaar al meer dan 10% van de huishoudens met energiearmoede. Daar is nog een enorme stijging van de energieprijzen bovenop gekomen. In Zuidwest vrezen bewoners van oudere flats met centrale blokverwarming gasrekeningen van €5.000,-.

Vos: “Tot nu toe wordt vooral pleisters geplakt. Met isoleren kunnen we een duurzame oplossingen bieden. Daarmee slaan we drie vliegen in één klap: een lagere energierekening, mensen zitten er weer warmer bij en minder CO2-uitstoot.”

Amsterdam

In Amsterdam wordt dit jaar gestart met een massaal isolatie-offensief. De gemeente gaat er aan de slag met gratis energiebespaarservice door speciaal opgezette isolatieteams. Daarbij wordt maatwerk gehanteerd. Daarnaast worden VvE’s en corporaties ondersteund bij het isoleren van hun bezit. Op dit moment loopt isoleren bij VvE’s vaak nog spaak. Ten slotte komt er een subsidieregeling voor isolatiemaatregelen. Amsterdam trekt er bewust ruim de portemonnee voor: Er wordt maar liefst 32 miljoen geïnvesteerd in de aanpak.

Leiden staat daarentegen in schril contrast met Amsterdam. Hoewel ook hier gesproken wordt over een ‘isolatie-offensief’, blijft het bij woorden. In de begroting 2023-2026 is voor isoleren geen geld uitgetrokken. Er wordt alleen een rijksbijdrage van €500.000,- aangewend (voor de periode t/m 2024). Het totale budget voor de energietransitie daalt zelfs.

Asfalt of isoleren

Dat Leiden niet investeert in het isoleren van woningen heeft niet te maken met een gebrek aan geld. Sterker nog: het college rolt een investeringsagenda uit van meer dan 1 miljard, waarvan 300 miljoen voor bereikbaarheidsprojecten. Vos: “Er is dus sprake van een politieke keuze. Namelijk voor investeren in asfalt in plaats van een lagere energierekening.”

Partij Sleutelstad maakt een andere keuze. Tijdens de begroting hebben we voorgesteld om het Amsterdamse voorbeeld te volgen met een echt isolatie-offensief. Te starten bij Leidenaren die door de energierekening het meest in de verdrukking komen. Daarbij is ook ondersteuning van organisaties en gewenst. Om dat te financieren schrappen we het Leidse Ring Noord-tracédeel Willem de Zwijgerlaan. Over dit tracédeel heeft nog geen definitieve besluitvorming plaatsgevonden. Het asfalt kan bovendien nog decennia mee. Vos: “Hiermee spelen we 30 miljoen euro vrij voor een Leids isolatie-offensief.”

Het voorstel kreeg steun van SP en Partij voor de Dieren, maar niet van de progressieve coalitiepartijen. Daarmee werd het voorstel helaas verworpen. Een bijzonder teleurstellend resultaat volgens Vos: “Een partij als GroenLinks zegt letterlijk dat er niet genoeg geld naar isoleren kan. Maar als het er op aan komt geven ze het belastinggeld liever uit aan een ringweg met nauwelijks reistijdwinst. Voor een ambitieus isolatie-programma is het geld vervolgens op.”

Update (26 november 2022): Onlangs kwam in het nieuws dat het college een half miljoen beschikbaar stelt voor woningen van voor 1992. Met dit bedrag kan echter slechts 10% van de beoogde doelgroep worden geholpen. Daarmee is het een druppel op een gloeiende plaat. Er is veel meer nodig.