Motie aangenomen: Verbeter verkeerssituatie Morsweg

Er komt een onderzoek naar het verbeteren van de fietsveiligheid op de Morsweg. Daarbij wordt ook een voorstel van buurtbewoners voor het omvormen van de Morsweg tot een fietsstraat meegenomen. Dat is het resultaat van een gezamenlijke motie van GroenLinks, D66, PvdA, Partij Sleutelstad en Partij voor de Dieren. De motie werd met 33 stemmen tegen 6 aanvaard.

De verkeerssituatie in de Morsweg is al langer een probleem. Er is sprake van een onveilige situatie voor fietsers en het is voor omwonenden vies. Buurtbewoners kaartten in de commissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid terecht aan dat hiervoor in het Beleidsprogramma 2020-2030 Leiden Fietsstad geen oplossing was opgenomen. Partij Sleutelstad heeft daarom samen met zes andere partijen via een motie het college opgeroepen om te onderzoeken hoe de verkeerssituatie kan worden verbeterd.

Buurtbewoners zijn zelf al met een concreet voorstel gekomen. Zij pleiten ervoor om van de Morsweg een fietsstraat te maken en daarmee tegelijkertijd een verbinding te creëren tussen de Binnenstad en het Werninkterrein. Het voorstel kan blijkens een eigen enquête rekenen op brede steun onder de bewoners van Transvaal, alsmede de wijkvereniging en de in Transvaal gevestigde studentenroeivereniging Njord.

Duo-raadslid Thijs Vos heeft er in de commissie op aangedrongen dat dit voorstel serieus onderzocht wordt. Dit is in de motie ook expliciet opgenomen. Daarnaast pleit Partij Sleutelstad ervoor dat de bewoners hierbij actief worden betrokken. Gelukkig heeft wethouder North in de raadsvergadering toegezegd de belanghebbenden te betrekken.