Partij Sleutelstad tegen draconische verhoging parkeerbelastingen

Partij Sleutelstad is tegen de draconische verhogingen van de parkeerbelastingen die door het college worden voorgesteld. Het college stelt voor om de tweede bewonersvergunning maar liefst te verviervoudigen; de derde bewonersvergunning dient zelfs verzevenvoudigd te worden. Voor Leidse huishoudens kan dit een lastenverzwaring van honderden euro’s betekenen, oplopend tot meer dan €500,-. De verhoging gaat in februari al in. Tijdens de raadsvergadering vanavond komt Partij Sleutelstad met twee wijzigingsvoorstellen tegen deze drastische lastenverzwaring.

Partij Sleutelstad is groot voorstander van het stimuleren van duurzame mobiliteit en meer concentreren van parkeren in parkeergarages. De openbare ruimte in Leiden is immers erg schaars. Wij zijn daarom een voorstander van om voor de tweede en derde vergunning een hoger tarief te hanteren dan de eerste. Deze dienen dan wel redelijk en betaalbaar te zijn. Het voorstel van het college is dat zeker niet en gaat voorbij aan dat de auto een voor veel Leidenaren belangrijk vervoersmiddel is en blijft.

Samen met de VVD kaartte duo-raadslid Thijs Vos de draconische verhogingen aan in de commissievergadering afgelopen week. Hij wees daarbij op het feit dat de verhogingen bovenop eerdere lastenverzwaringen komen en grote impact heeft op de koopkracht. Vooral voor burgers met een kleinere beurs. Daarmee vergroot het college de ongelijkheid bij mobiliteit.  

Partij Sleutelstad dient vanavond daarom twee wijzigingsvoorstellen in:

  • Een amendement om de tariefsverhoging te beperken:
    • Voor de 2e vergunning in zone A: €94,30 i.p.v. €141,42;
    • Voor de 2e vergunning in zone B: €107,- i.p.v. €188,50;
    • Voor de 3e vergunning in zone B: €160,50 i.p.v. €377,20.
  • Een amendement om, indien de drastische verhoging dan toch wordt doorgevoerd, deze dan in ieder geval gefaseerd in te voeren en over drie jaren uit te smeren. Dat verlicht de pijn en geeft burgers langer de tijd om zich te kunnen aanpassen aan het nieuwe parkeerbeleid en eventueel over te stappen op nieuwe “autodate vervoersconcepten” als deelauto’s.

Wij hopen op redelijkheid bij de andere partijen.

Lees hier alles over het standpunt van Partij Sleutelstad over parkeren.