Onze fractie is compleet! Eli de Graaf, Ron Derogee en Patty Verkuylen beëdigd tot duo-raadslid

Onze fractie is compleet! Vanavond werden onze duo-raadsleden officieel beëdigd en benoemd. Van links naar rechts: Eli de Graaf, Patty Verkuylen en Ron Derogee. Eli gaat het woord voeren over werk & inkomen, economie en financiën, Patty over stedelijke ontwikkeling, en Ron over bereikbaarheid, veiligheid en de openbare ruimte.

Net als raadsleden zitten duo-raadsleden in één van de voorbereidende commissies van de gemeenteraad, waar zij namens hun partij het woord voeren, een oordeel vormen over raadsvoorstellen en wijzigingen kunnen voorstellen. Zij hebben echter geen stemrecht in de gemeenteraad. In kleine en middelgrote fracties doen duo-raadsleden in de praktijk veel van het werk. Zij zijn daarmee onmisbaar!

De portefeuilleverdeling voor de nieuwe periode werd eerder al vastgesteld. Daarover lees je hier meer.