Partij Sleutelstad doet opnieuw moreel appèl op gemeente om gedupeerde middenstanders die doneerden aan GHC te compenseren

Partij Sleutelstad heeft opnieuw een moreel appèl gedaan op wethouder Dirkse en de gemeenteraad om de Leidse middenstanders die eerder uit liefde voor de sport geïnvesteerd hadden in een nieuw jeugdhonk en opstallen voor de Leidse voetbalclub GHC fair te compenseren. Na het failliesement van GHC streek de gemeente door de waarde van het onroerend goed grote sommen geld op, terwijl de ondernemers het nakijken hadden. Partij Sleutelstad heeft daarom samen met Leiden Participeert afgelopen week een motie ingediend die het college daartoe oproept.

Als gevolg van het door wethouder Dirkse geïntroduceerde Voetbal Vitaal, dat het doel had om het aantal amateurvoetbalclubs terug te dringen, ging voetbalclub GHC in 2016 ter ziele. Opvallend was dat waar er bij andere clubs ruimte was voor coulance dit niet voor GHC gold.

De gemeente Leiden heeft vervolgens sterk geprofiteerd van het faillissement. Twee jaar voor het faillissement hadden Leidse middenstanders met hart voor de voetbalclub via obligaties de bouw van een jeugdhonk en opstallen gefinancierd. Na het faillissement heeft de gemeente als enige haar schuldvorderingen verrekend met de waarde van het onroerend goed en heeft ook daarna nog geprofiteerd van het bezit van jeugdhonk en opstallen, terwijl andere schuldeisers het nakijken hadden.

Partij Sleutelstad heeft dit altijd een foute en onrechtvaardige handelswijze gevonden. Daarin staan we niet alleen. Zelfs de toenmalige curator heeft zich uitgesproken tegen deze praktijk: “Zo doet de gemeente de andere schuldeisers tekort”. De handelswijze van de gemeente schijnt bovendien slecht af op de gemeente en weerhoudt andere hardwerkende MKB’ers om nu nog een financiële bijdrage te doen aan de Leidse sprot.

Fractievoorzitter Maarten Kersten heeft zich daarom de afgelopen jaren steeds hard gemaakt om het trieste einde van GHC alsnog rechtvaardig af te sluiten door de middenstanders ook een eerlijke compensatie te geven. Dit stuitte steeds op weerstand vanuit de coalitie. Partij Sleutelstad heeft echter nooit opgegeven. Tijdens de laatste raadsvergadering van dit jaar (21 december) zullen Partij Sleutelstad en Leiden Participeert een motie indienen die het college opdraagt om de resterende schuldvordering van de middenstanders (€88.000) voor de helft te compenseren.

Zie ook: Leidsch Dagblad – Opnieuw moreel appèl op Leiden om geldschieters van ter ziele gegaan GHC alsnog te compenseren: ’Geef toe dat er iets is fout gegaan’