Partij Sleutelstad stelt actualiteitsvraag over kebaboverlast Haarlemmerstraat

© Thuisbezorgd

Partij Sleutelstad heeft vragen gesteld aan burgemeester Lenferink over de kebaboverlast die bewoners van de Haarlemmerstraat ’s-Nachts ervaren. Sinds de gemeente een Dönerzaak in de Haarlemmerstraat een 24-uursvergunning heeft verleend is er elke avond overlast van dronken jongeren die lawaai maken en hun behoeftes doen in de aangrenzende steegjes. Partij Sleutelstad vindt het onbegrijpelijk dat de gemeente de 24-uursvergunning heeft afgegeven, maar er vervolgens niets wordt gedaan tegen de overlast.

De omwonenden van een kebab-zaak in de Haarlemmerstraat klagen al geruime tijd steen en been over het lawaai en sanitaire overlast door klanten van een kebabzaak. Deze heeft net als andere afhaal-eettenten een 24-uurs vergunning die in coronatijd kennelijk niet is aangepast.

De daar wonende bekende Leidse ondernemer en oud-politicus Peter Labrujère heeft er zelfs onlangs een spandoek over de straat gehangen met de veelzeggende cynische tekst : “STILTEGEBIED”. Dat bleek niet echt te helpen maar was een signaal, dat door de gemeente nog niet is opgepikt. Er zijn foto’s en geluidsopnames van rond 01 à 02 uur ’s nachts, in coronatijd, waarbij te zien/horen is hoe tientallen voornamelijk studenten e.a. jongeren op straat hun broodje kebab verorberen en luidkeels praten/schreeuwen

De volgende dag is het steevast een troep op straat en in de Kenneweg, waar men zijn urineblaas e.a. ledigt… De ondernemer die daartegenover een terras uitbaat, moet ’s morgens eerst de hele straat en genoemde steeg reinigen alvorens hij zíjn klanten kan ontvangen.

Buren aan alle kanten klagen over hun gemankeerde nachtrust. Een aantal van hen is zelfs al om die reden verhuisd.

Het behoeft geen uitleg dat dit tot verder feestvieren in studentenpanden en tot gevaarlijke situaties voor verkeersdeelnemers in de Haarlemmerstraat leidt. Hetzelfde geldt voor de Breestraat e.a. binnenstads-afhaaltenten

In Leiden heeft de gemeente in onze ogen een eindverantwoordelijkheid voor een ongestoorde en veilige openbare ruimte, handhaving van winkeltijden en tegengaan van overlast in enigerlei vorm.. Daarom hebben we de volgende vragen aan het college van B&W:

  1. Heeft de gemeente kennisgenomen van bovengeschetste situatie?
  2. Vindt de gemeente het in tijden van avond-lockdown gewenst om 1 categorie horecazaken niet alleen langer dan tot 17 uur open te laten zijn of tot 20 of 24 uur maar zelfs een vergunning te laten behouden voor 24 uur?
  3. Wat is de gemeente van plan, aan bovengenoemde situatie(s) te gaan doen?

Volgens burgemeester Lenferink heeft er slechts één overlastmelding bij de gemeente plaatsgevonden. Wel zijn handhaving en politie inmiddels gevraagd om constateringen te verzamelen. Als er constateringen zijn dan zal de eigenaar worden aangesproken op de effecten. De burgemeester heeft vervolgens aangegeven dat als de overlast onafhankelijk bevestigd wordt en blijft aanhouden de vergunning beperkt kan worden in tijd.