Partij Sleutelstad en SvL: Kijk bij wijkvervangingen naar beter benutten bestaande woningvoorraad

Een voorbeeld van optoppen met staleframebouw.

Gemeentes moeten de bestaande woningvoorraad beter benutten door optoppen en splitsen. Dat kondigde het kabinet afgelopen maand aan. Partij Sleutelstad ziet hier enerzijds kansen in, maar anderzijds ook knelpunten voor de leefbaarheid. Bij het raadsdebat over de Kaderbrief deden we daarom samen met Studenten voor Leiden het voorstel om bij wijkvervangingen integraal te wegen of en waar optoppen en splitsen wel of niet kan.

De oproep van het kabinet werd 17 mei door de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Hugo de Jonge gedaan. Hij wil op deze manier op korte termijn 80.000 tot 260.000 woningen toevoegen. Enerzijds gaat het daarbij om optoppen – het toevoegen van extra bouwlagen op platte daken – en anderzijds om splitsen – het letterlijk splitsen van een woning in twee of meer woningeenheden. In Leiden wordt woningsplitsing vaak gelijk gesteld met verkamering, maar het kan ook gaan om het splitsen van een grote woning in twee appartementen (bijvoorbeeld een boven- en benedenwoning). Ons gaat het specifiek om dat laatste.

Optoppen en splitsen zijn een manier om extra woningen toe te voegen in de stad. Tegelijkertijd leidt het ook al snel tot knelpunten voor de leefbaarheid, omdat een groter aantal huishoudens gebruikt van dezelfde openbare ruimte die daar niet op is ingericht. Voor Partij Sleutelstad is daarom belangrijk dat we de voordelen voor de woningvoorraad goed afwegen tegen de leefbaarheid.

De wijkvervangingen zijn daar een geschikt moment voor. In Leiden vinden deze tegelijkertijd met de vervanging van het riool plaats. Bij wijkvervangingen wordt integraal naar alle verschillende opgaves gekeken, zowel op het vlak van parkeren, groen, verkeer en inrichting en dit wordt gecombineerd met een uitgebreid participatietraject. Bovendien kan er op dit moment ook nog aan de inrichting van de openbare ruimte zelf gesleuteld worden.

Ons voorstel is daarom om bij de wijkvervangingen te onderzoeken waar de bestaande woningvoorraad via optoppen en splitsen beter benut kan worden, welke gevolgen dit heeft voor de leefbaarheid en op die plekken waar de voordelen groter zijn dan de nadelen hier meer ruimte voor te bieden. Daarbij zou samengewerkt kunnen worden met corporaties, omdat zij grote hoeveelheden vastgoed in hun bezit hebben.

Het voorstel werd gesteund door D66, VVD en ChristenUnie, maar haalde daarmee helaas net geen meerderheid.