Meer transparantie bij subsidies

De gemeente Leiden geeft jaarlijks circa 50 miljoen euro uit aan subsidies. Dat is bijna een twaalfde van de gehele begroting. Partij Sleutelstad vindt dat burgers, journalisten en onderzoekers recht hebben op meer inzage in hoe dit gemeenschapsgeld besteed wordt. Fractievoorzitter Thijs Vos en duo-raadslid Marcel Mioch stelden daarom twee voorstellen voor meer transparantie op, waarvan er één werd aangenomen.

Onze eerste motie roept het college op om het subsidieregister inzichtelijker te maken. Sinds 2013 bevat de programmabegroting weliswaar een overzicht van organisaties die subsidie ontvangen, gegroepeerd per beleidsprestatie, maar daar blijft het bij. De gemeente kent ook een subsidie-tool, maar die is niet openbaar. Een gemeente als Den Haag heeft een multifunctioneel, digitaal subsidieregister dat voor iedereen toegankelijk en makkelijk doorzoekbaar is, informatie en gegevens overzichtelijk categoriseert en inzage biedt op basis van welke regeling subsidie is verstrekt. We willen dat de gemeente gaat onderzoeken of we dit systeem ook in Leiden kunnen gaan gebruiken.

Ons tweede voorstel ging over het publiekelijk publiceren van jaarrekeningen. Subsidiepartners zijn verplicht om een verantwoording voor te leggen aan de gemeente, maar hoeven deze niet op hun website of een andere openbare plek te publiceren. Sommige van deze organisaties zijn wel op basis van een andere regeling verplicht dit te doen, maar dat geldt niet voor alle subsidiepartners. Partij Sleutelstad vindt dat als organisaties een aanzienlijk bedrag gemeenschapsgeld ontvangen (bijv. €50.000) dat openheid over hun financiën een must is.

Het eerste voorstel werd unaniem aangenomen. Het tweede voorstel haalde helaas geen meerderheid. We zullen echter werk blijven maken van transparantie.